Krížovú cestu v Koloseu pripraví talianska misionárka o modernom otroctve

Zostavenie meditácií veľkopiatkovej Krížovej cesty v Koloseu tento rok zveril pápež František sestre Eugenii Bonettiovej z misijnej kongregácie Missionarie della Consolata. Talianska rehoľníčka je prezidentkou združenia „Slaves no more“, zameraného na boj proti modernému otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi.

Tlačové stredisko Svätej stolice dnes spolu s oznámením mena autorky stručne informovalo aj o tematickom zameraní textov k Via Crucis: „ústredné miesto v meditáciách bude mať utrpenie veľkého množstva ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi“.

Sestra Eugénia Bonettiová pochádza z oblasti Milána, kde sa narodila v roku 1939. Ako členka misijnej kongregácie pôsobila 24 rokov v Keni, neskôr v Turíne a v Ríme, ako členka komisie Únie vyšších rehoľných predstavených na boj proti obchodovaniu. Úzko spolupracuje so združeniami rehoľných sestier na prevenciu a záchranu obetí prostitúcie a iných foriem zotročovania v Nigérii a ďalších krajinách najčastejšieho pôvodu obetí.

Sr. Eugénia je spoluautorkou kníh „Otrokyne“ (2011) a „Rozlámať reťaze. Boj za dôstojnosť žien“ (2012). Ako odborníčka s bohatými skúsenosťami je často hosťom televíznych debát a mediálnych podujatí. Angažovala sa za zavedenie 8. februára, dňa liturgickej spomienky sv. Jozefíny Bakhity ako „Medzinárodného dňa modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi“. Tento deň sa z rozhodnutia pápeža Františka slávi v Cirkvi pravidelne od roku 2015.

Organizácia „Slaves no more“, ktorú sestra Eugénia vedie, sa od roku 2012 venuje vzdelávaniu, osvete a prevencii, ako aj priamej záchrane obetí obchodu s ľuďmi. Poskytuje sociálnu, ľudskú, občiansku a kultúrnu podporu ženám a deťom v situáciách zraniteľností a ťažkostí, obetiam násilia, zneužívania, obchodovania a zotročovania.

Zdroj: RV, jb
Foto: halfpoint.sk