Last minute: Kreatívne ignaciánske duchovné cvičenia s bibliodrámou

Uvoľnili sa dve miesta na duchovné cvičenia, ktoré začnú túto nedeľu 21. júla 2019 o 18:00 v Centre Salvator v Bratislave. Trvať budú do 26. júla. Sprevádzať nimi bude jezuita Ján Regner. Prihlásiť sa môžu zasvätení i laici.

Táto forma duchovných cvičení je pre tých, ktorým nie je cudzie zapojenie kreativity k sebavyjadreniu a k modlitbe. Popri meditáciách nad biblickými podnetmi nebude chýbať ani možnosť výtvarného prejavu a bibliodrámy.


Prihlásiť sa môžete zaslaním mailu na duchovneaktivity@centrumsalvator.sk alebo vyplnením registračného formulára: http://www.centrumsalvator.sk/kreativne-ignacianske-duchovne-cvicenia-s-bibliodramatom/

Cena duchovných cvičení je 138,50 eur + registračný poplatok pre exercitátora 20 eur. Platí sa v deň príchodu, je možné platiť aj kartou, registračný poplatok budeme prosiť uhradiť v hotovosti.

Prvý večer sa začína o 18:00 hodine ubytovaním a následne večerou o 
18:30 hodine.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžte na nás kedykoľvek obrátiť
na telefónnom čísle 00421 907 274 723 alebo emailom.

*Centrum Salvator*
duchovné aktivity, konferencie a ubytovanie
Jakubovo námestie 4 – 5
811 09 Bratislava