List od ACN Slovensko – pozvanie k modlitbovej iniciatíve

Milí rehoľní bratia kňazi, milé rehoľné sestry a rehoľní bratia,
tešíme sa, že i tohto roku môžeme pozvať naše diecézy, školy, farnosti i rehoľné spoločenstvá k medzinárodnej modlitebnej iniciatíve MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC, ktorá sa tradične koná 18. OKTÓBRA.

Slovensko sa tak môže pripojiť k viac než sedemdesiatim krajinám, aby spolu malí i veľkí, modliaci sa z krajín bez vojen i z krajín vo vojnových konfliktov vyprosovali svetu pokoj a jednotu. K iniciatíve nás pozýva a inšpiruje Prezident pápežskej nadácie kardinál Mauro Piacenza a my chceme byť priamo nápomocní.

I tohto roku sme pripravili webovú stránku www.miliondeti.sk, kde možno nájsť potrebný informačný, pastoračný a didaktický materiál (vysvetlenie iniciatívy, zasväcujúca modlitba, plagát, leták, jazykové mutácie modlitby posv. ruženca, videá zo sveta a fotodokumentačný materiál k iniciatíve).

Tento „balíček“ si môžu školy, komunity, farnosti a spoločenstvá u nás bezplatne objednať DO 30. 09. 2018.

V tento deň vrcholí aj VÝTVARNÁ SÚŤAŽ DETI PRE SÝRIU, ktorú sme vyhlásili pri príležitosti Dňa detí. O podmienkach i atraktívnych cenách sa dá dočítať priamo na našej stránke. Jej víťazi budú neformálne vyhlásení práve v deň modlitby detí za pokoj vo svete, 18. 10. 2018.

Prosíme Vás o požehnanie, aby sme spolu s Máriou vyprosovali pokoj nepokojom zmietanému svetu.

Srdečne
Martina Hatoková
riaditeľka národnej kancelárie Pápežská nadácia ACN SLOVENSKO – Pomoc trpiacej Cirkvi
(u nás známa ako KIRCHE IN NOT)