Mám duchovné povolanie? (pomôcka pri rozlišovaní povolania)

„Nebojte sa byť radostnými. Neobávajte sa radosti. Tej radosti, ktorú nám dáva Pán, keď mu dovolíme, aby vstúpil do nášho života a pozval nás vyjsť von zo seba na periférie života ohlasovať evanjelium. Nebojte sa radosti! Radosť a odvahu!“ (pápež František seminaristom a novicom/novickám pred modlitbou Anjel Pána, 7. júla 2013)

Je možné, že máte duchovné povolanie? Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, že vstúpite do rehole? Tento zoznam otázok vám môže pomôcť vo vašom rozlišovaní. Je impulzom a pomocou, neodkrýva však všetky možnosti, lebo cesta povolania je pre každého individuálna.

Ako môžem spoznať, že mám duchovné povolanie? Aké sú neraz jeho prvé znaky?

Si spokojný so životom, ale v hĺbke cítiš nepokojnú túžbu? Napriek obdarovaniu v živote máš pocit, že musíš dať ešte viac?

Cítiš sa väčšmi priťahovaný k modlitbe a liturgii? Máš v sebe túžbu mať viac času s Bohom?

Rád sa delíš so svojou vierou s druhými – predovšetkým s ľuďmi, ktorí Boha hľadajú? Vieš povedať, čo s tebou hýbe?

Pristihlo ťa toto rozmýšľanie nepripraveného a prekvapeného? Cítil si sa zaskočený otázkou: ,,Kto, ja?“ Alebo to bol dlhý, postupný proces, ktorým smerom viesť tvoju cestu? (Oboje je možné).

Dôveruješ učeniu Katolíckej cirkvi? Chcel by si sa o tom viac dozvedieť?

Keď prídeš do kontaktu s kňazmi a rehoľníkmi, cítiš sa pri nich dobre a napĺňa ťa to radosťou a presvedčením, že s takýmito ľuďmi chceš žiť svoje duchovné povolanie?

Vedel by si si predstaviť žiť v jednom spoločenstve a deliť sa o svoje talenty a nadania pre Boha a ľudí?

Ak si odpovedal na tieto otázky, mohol by si porozmýšľať aj nad nasledujúcou otázkou: Ako by som mohol lepšie porozumieť svojmu povolaniu? Čo má robiť, aby som vedel, čo odo mňa Boh skutočne chce, akú má pre mňa cestu?

Najlepšia a najkratšia odpoveď na túto otázku je: Modlitba, modlitba, modlitba! Boh sa nám prihovára v tichosti srdca. „Pán nebol vo vetre, zemetrasení alebo ohni, ale bol v šume vánku, v pokoji alebo – ako hovorí krásne originálne vyjadrenie: Pán bol v jemnom závane hlasu ticha.“ (porov. 1 Kr 19, 11 – 12) Jednoducho prísť k jeho svetlu, ktoré lepšie osvetlí vašu cestu.

Pokúste sa vypracovať plán pre svoj duchovný život a dbajte pritom na nasledujúce elementy:

Robte si denne spytovanie svedomia. Učte sa lepšie poznať seba vo svetle lásky a Božieho odpustenia.

Prijímajte často sviatosť zmierenia.

Poproste niekoho, aby sa za vás modlil.

Hľadajte dobrého duchovného sprievodcu, ktorý má poznatky rehoľného života a môže vás múdro sprevádzať. Z takejto pomoci získate, lebo ,,štyri oči vidia viac ako dve“.

Ak je to možné, častejšie choďte na svätú omšu.

Ak je vo vašej blízkosti možnosť adorácie, využívajte túto príležitosť stráviť čas v Božej prítomnosti. Ak adorácia vo vašom kostole nie je, aj tak choďte do kostola a trávte čas v jednoduchej modlitbe pred svätostánkom.

Čítajte denne Sväté písmo.

Aj dobrá literatúra vám môže pomôcť. Prečítajte si životopisy veľkých zakladateľov alebo iných svätých, alebo knihy o spiritualite rôznych rehoľných spoločenstiev.

Urobte si duchovné cvičenia – najlepšie v kláštore. Viaceré kláštory ponúkajú rôzne víkendové pobyty alebo iné možnosti na prehĺbenie modlitbovej skúsenosti. Z týchto stretnutí a skúseností sa môžete veľa naučiť pre svoj duchovný život.

Rozprávajte sa s rehoľnou sestrou, ktorá vám pomôže zodpovedať vaše starosti a otázky. Opýtajte sa jej na jej skúsenosť povolania.

Keď ste tieto prvé kroky urobili a cítite, že ste na správnej ceste, rozhodnite sa: Je čas navštíviť kláštor!

Preklad: Vojtecha Mereďová, OPraem
Jazyková korektúra: Zuzana Vandáková