Medzi nové formáty televízie Lux patrí aj relácia s názvom „EDEN“

Medzi nové formáty katolíckej televízie LUXux patrí od septembra aj relácia EDEN. Moderátor Pavol Danko v nej predstavuje stromy a kvety Svätého písma a pozýva odhaliť tajomstvá kláštorných záhrad. Relácia EDEN má svoj vysielací čas každú druhú sobotu o 18:00 a dá sa nájsť aj v televíznom archíve a na YouTube kanáli.

„V knihe Genezis čítame, že Boh vysadil v Edene raj, kde dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a na jedenie chutným. Svätopisci nešetrili pri svojich veršoch kvetmi, ani stromami. Pred očami nám tak z Písma vyrastajú céder, agát, myrta, oliva, cyprus, granátovník, brest či jedľa. Priam detektívne rozuzlenie starozákonného príbehu o Zuzane súvisí so stromami  – s lentyškom a dubom. Zachej musí vyliezť na strom, aby zbadal Majstra  a sám Ježiš používa vo svojich dokonalých príkladoch ľalie, horčičné zrnko aj figovník,“ hovorí o novej relácii autor Pavol Danko. „Ježiš nás vyzýva byť dobrými stromami, sadenými pri vode, čo prinášajú ovocie v pravý čas, ich lístie nikdy nevädne a darí sa im všetko, čo podniknú,“ dodáva Danko.

V reláciách Eden postupne predstaví dub, olivu, granátovník, figovník, céder, vinič, ale aj obilie, poľné kvety a bodľačie. „Z akého stromu bol Ježišov kríž? Čo bola zázračná manna na púšti? Aké rastliny majú výraznú vôňu a dajú sa použiť ako kadidlo? Prečo je v erbe milosrdných bratov granátové jablko? V relácii Eden budeme hľadať odpovede aj na takéto otázky,“ vysvetľuje autor projektu Pavol Danko.

Relácia EDEN má svoj vysielací čas každú druhú sobotu o 18:00 a dá sa nájsť aj v televíznom archíve a na YouTube kanáli. Nadväzuje na tri predchádzajúce projekty Tv Lux, v ktorých moderátor Pavol Danko spájal poznanie a prírodné vedy s krásou stvorenstva a Božím geniálnym plánom – chemické Väzby, matematické Vzťahy a biologické VneMY.

Zdroj: TK KBS / TV LUX, Pavol Danko