Milosrdní bratia boli s mladými vo Vysokých Tatrách

Milosrdní bratia po roku opäť zorganizovali podujatie pod názvom S rehoľníkmi vo Vysokých Tatrách. Päťdňové stretnutie od 30. augusta do 3. septembra bolo určené pre mladých mužov od 18 do 40 rokov, ktorí sa cítia byť povolaní žiť v komunite a tiež byť k dispozícii ľuďom, ktorí to potrebujú, keďže poslaním ich rehole je starostlivosť o chorých, postihnutých, starých a trpiacich ľudí.

V programe bol čas na rozhovory, modlitbu, vysokohorskú turistiku so svätou omšou na Kôprovom štíte za veľmi nepriaznivého počasia. Stretnutie so zasvätenými z rehole milosrdných bratov je šanca bližšie spoznať ich službu alebo len stráviť čas v ich spoločnosti.

Zdroj: Rádio LUMEN / Katarína Plavčanová
-fc-