Milosrdní bratia odovzdajú v Prahe „Ceny Celestýna Opitze“

Milosrdní bratia každoročne odovzdávajú „Ceny Celestýna Opitze“ za vzor o starostlivosť o chorých a inak núdznych. Koncert s odovzdávaním cien za roky 2020 a 2021 sa plánuje na piatok 22. októbra 2021 o 19.00 hod. v Kostole sv. Šimona a Júdu pri Nemocnici Na Františku v Prahe, pri zohľadnení aktuálnej covidovej situácie.

Ak by ste mali záujem osobne sa zúčastniť, kontaktujte milosrdných bratov. Celý program bude v živom prenose bude aj na TV Noe aj na www.tvnoe.cz.

Kto je Celestýn Opitz si môžete prečítať v našom staršom článku TU.