Minoriti v Poľsku odovzdali cenu slovenskému kňazovi R. Böörovi

Provinciálny minister minoritskej rehoľnej provincie so sídlom v Krakove udelil vo štvrtok 5. mája významné ocenenie kňazovi Rolandovi Böörovi zo Slovenska. Pri príležitosti tzv. Rohožkovej kapituly v kláštore Kalwaria Pacławska mu bola udelená Cena provincie za významný prínos pri objavení telesných ostatkov minoritských rehoľníkov umučených v 17. storočí na východe Slovenska.

Otec Roland je farárom vo Veľkom Kamenci a v Rade v Košickej arcidiecéze. Na mieste, kde až do 19. storočia pôsobili minoriti, objavil v roku 2009 zaniknutý minoritský kostol a pri následnom archeologickom výskume stál pri nájdení hrobov rehoľníkov, o ktorých sa v našej reholi podávala nepretržitá tradícia ich mučeníckej smrti. Niektorí z nich pochádzali z Poľska. Práca otca Rolanda napomáha šíriť doma i v zahraničí dobré meno minoritskej rehole ako aj úctu k mučeníkom, ktorí by v budúcnosti mohli byť v Cirkvi uctievaní ako svätí.

Otec Roland je prvý Slovák, ktorý získal toto ocenenie. Pri slávnostnej príležitosti bol zapísaný aj do Knihy dobrodincov minoritského rádu. Na slávnosti sa zúčastnili delegáti rehole minoritov a veriaci z Poľska, Slovenka, Maďarska, Ukrajiny, Ruska, Nemecka, Ugandy, Peru a Bolívie. Prítomní boli i zástupcovia Generálnej kúrie minoritského rádu v Ríme.

zdroj: tkkbs.sk