Misia v Kazachstane a Kirgizstane

V dňoch 26. júna až 24. júla 2018 sa P. Jozef Jackanin a laický misionár Ľuboš Kollár zúčastnili misijného výjazdu v Kazachstane a Kirgizstane. V meste Kapčagaj v Kazachstane pracovali hlavne s deťmi z detských domovov (očagov). Pre všetkých to boli veľmi silné evanjelizačné stretnutia, na deťoch bolo cítiť túžbu po rodičoch a láske.

V Kirgizstane viedol misijný tím tábor pre deti a neskôr aj pre manželov. Detský tábor bol celý o Božej láske, pretože 95 % zúčastnených detí pochádzalo z rozvrátených  alebo nefungujúcich rodín. Pre rodiny viedli misionári duchovnú obnovu  pod názvom „Návrat do Otcovho srdca”. Hlavným ťažiskom bola  kerygma, t.j. „radostná zvesť”, a tiež modlitba a vzťahy.

Zdroj: redemptoristi.sk