Mladí a životné rozhodnutia

23. septembra 2018 sa v Ríme ukončil medzinárodný kongres “Mladí a životné rozhodnutia”, ktorý zorganizovali rímske saleziánske univerzity UPS (Universitá pontificia salesiana) a Auxilium.
K danej téme sa vyslovili viacerí odborníci: “Rozhodnutia, ktoré mladý človek robí, nie sú nejaké menu. Keď sa pre niečo rozhoduje, je v hre jeho sloboda. … Mladosť nie je len chronologický vek, je to antropologická a teologická výzva objaviť a budovať svoju identitu” – zaznelo v záverečnom príhovore prof. Andrea Bozzolu SDB z Teologickej fakulty v Turíne.

Mladí sa pýtajú: „Ako spoznať svoju identitu? Ako sa zaviazať na celý život?“ Orientáciou sú aj slová pápeža Františka: „Pýtaj sa, pre koho si tu. Len týmto spôsobom sa povolanie stane „milosťou“, poslaním a tvoji blížni ti umožnia objaviť, čo je sloboda.”

Na kongrese sa zdôraznila potreba obnoviť jazyk, ktorým Cirkev hovorí s mladými ľuďmi, aby sa mohli stať protagonistami a tiež potreba znovu si osvojiť spôsob výchovy dona Bosca a Márie Mazzarellovej, ktorí chlapcom a dievčatám poukazovali na obrovské obzory aj pri malých rozhodnutiach.

Dekanka Fakulty výchovných vied Auxilium Sr. Pina Del Core FMA uviedla, že digitálny svet a nové komunikačné technológie nás tlačia k prehodnoteniu veľkých tém, ako je sloboda, výchova, voľba – rozhodnutie. Výchova k voľbe sa musí nevyhnutne prejaviť aj “prijatím tajomstva, ktoré každé rozhodnutie sprevádza, pretože to vždy znamená riskantné odovzdanie seba, spoliehanie sa na niečo alebo Niekoho”. Z pastoračného hľadiska je dôležité starať sa o formáciu pedagógov a vychovávateľov, vrátane rodičov, “aby sa najprv oni vedeli v živote a vo výchove rozhodovať na základe rozlišovania“.

sr. Eva Matejková
upravené podľa: www.cgfmanet.org