Motu proprio „Ab initio“ upravuje zakladanie reholí východnými eparchami

Sprísnenie právnych predpisov o kompetencii diecéznych biskupov pri zriaďovaní inštitútov zasväteného života, nedávno zavedené pre latinskú cirkev v motu proprio Authenticum charismatis, sa obdobne týka aj eparchov východných katolíckych cirkví. Svätý Otec František za týmto účelom samostatným listom motu proprio upravil Kódex kánonov východných katolíckych cirkví (CCEO).

Zmenu znenia kánonov 435 §1 a 506 §1 CCEO pápež František urobil formou apoštolského listu motu proprio „Ab initio“ z 21. novembra, ktorý včera publikovalo Tlačové stredisko Svätej stolice. Nové znenie spomenutých kánonov CCEO požaduje, aby eparcha mal na zriadenie novej rehoľnej kongregácie vopred písomný súhlas Apoštolskej stolice, ako aj súhlas patriarchu príslušného územia. Na založenie monastiera sui iuris na území určitej patriarchálnej cirkvi má mať eparcha vopred písomný súhlas patriarchu, alebo v iných prípadoch súhlas Apoštolskej stolice.

Ako pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Mons. Giorgio Demetrio Galloro, cieľom motu proprio „Ab initio“ je zaistiť, aby v rámci celej Katolíckej cirkvi bola jednotnosť, pri rešpektovaní špecifík. Pokiaľ ide o súhlas Svätej stolice, v prípade latinskej cirkvi ho udeľuje Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. V prípade východných katolíckych cirkví, ktorých je celkovo 22 resp. 23, má túto kompetenciu Kongregácia pre východné cirkvi.

Zdroj: Vatican News, jb