Na Lukovom dvore ponúkajú na september až december rôzne kurzy

Prinášame vám prehľad kurzov, ktoré plánujú uskutočniť v Duchovnom centre Lukov dvor alebo online formou v mesiacoch september, október, november a december 2021. Uvádzame stručnú osnovu kurzov – ich úplný popis nájdete v priloženom dokumente aj na webovej stránke www.misionari.sk/courses.

September 2021

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA I.
10.09.2021 – 12.09.2021 (prihlásiť)
Kurz je určený pre všetkých, ktorí žijú v partnerskom vzťahu, či už ako manželia, sú zasnúbení, alebo len spolu chodia. Je určený tým, ktorí chcú porozumieť sebe vo vzťahu a zároveň pochopiť svojho partnera/partnerku.

CESTA K SEBE, CESTA K LÁSKE I.
13.09.2021 – 16.09.2021 (prihlásiť)
Uzdravenie je proces hľadania cesty k sebe samému. Nemôžeme túto cestu prejsť za vás, ale môžeme vám napomáhať pri odstraňovaní prekážok, ktoré vás na nej blokujú. Počas pobytu v pokojnom prostredí Duchovného centra Lukov Dvor sa dá oddýchnuť a načerpať duchovnú silu s možnosťou rozhovoru s psychologičkou i s kňazom.

ZATIAHNI NA HLBINU
20.09.2021 – 23.09.2021 (prihlásiť)
Žijeme v dobe, ktorá miluje povrchnosť. Povrchné názory, povrchné vzdelávanie, povrchné vzťahy, povrchnú zábavu… žiaľ, aj povrchnú vieru.
Téma bude o ceste na hlbinu vzťahov k sebe, k druhým, k Bohu.

PRE ROZVEDENÝCH, KTORÍ ŽIJÚ V NOVOM VZŤAHU
24.09.2021 – 26.09.2021 (prihlásiť)  
Duchovná obnova je určená veriacim, ktorých rôzne životné okolnosti prinútili k rozvodu a ktorí sa ocitli v novom vzťahu. Obnova je rovnako určená aj ich partnerom / partnerkám. Cieľom duchovnej obnovy je dať priestor Duchu Svätému, aby život v novom vzťahu nebol labyrintom, ale aby sa stal životným priestorom pokoja a šťastného prežívania každodennosti.

TRIEZVY ŽIVOT
30.09.2021 – 03.10.2021 (prihlásiť)
Duchovné cvičenia pre závislých (alkohol, cigarety a iné závislosti). Program je určený aj pre tých, ktorí chcú pomáhať.

Október 2021

S HUDBOU NAD BOŽÍM SLOVOM
01.10.2021 – 03.10.2021 (prihlásiť)

Víkend strávený pri tónoch klavírnej improvizácie, ktorá napomáha modlitbe a meditácii nad Božím Slovom. Prebieha formou lektio divina nad vybratými úryvkami zo Svätého Písma na danú tému.
Hudobné improvizácie vychádzajúce z modlitby tak môžu napomôcť prehĺbiť náš vzťah s Bohom a spoznať Jeho veľkú túžiacu lásku k nám. Zažiť, ako nás Pán miluje a ako sa nechávať Ním milovať.

UZDRAVUJÚCA CESTA ŽIVOTA
11.10.2021 – 17.10.2021 (prihlásiť)
Veľa ľudí nosí v sebe veľkú bolesť, spôsobenú zlyhaním iných alebo zraňujúcimi udalosťami, do ktorých sa v živote dostali. Tento program má dopomôcť k pochopeniu a prežitiu uzdravujúcej cesty zo zármutku, rozhorčenia a zatrpknutia a tiež k zmiereniu sa s tým, čo sa už nedá zmeniť.

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA I. (prihlásiť)
22.10.2021 – 24.10.2021
Naučili sme sa mnoho foriem „nepriateľskej komunikácie“, ktorá vedie k tomu, že sa správame a hovoríme spôsobom, ktorý zraňuje iných a aj nás samotných. Účelom víkendu je naučiť sa počúvať druhých, nezraňovať ich a rozprávať s nimi tak, aby sme navzájom dosiahli prepojenie sŕdc.

DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE (prihlásiť)
25.10.2021 – 31.10.2021
Duchovné cvičenia prebiehajú v tichu, bez prednášok. Každý sa denne stretá s lektorom v osobnom rozhovore, ktorý vychádza z rozjímania nad Božím Slovom.

November 2021

UZDRAVENIE ZO ZÁRMUTKU (prihlásiť)
05.11.2021 – 07.11.2021
Žiaľ je zdravá, životne dôležitá reakcia na stratu a udalosti odlúčenia. Samotný čas ho niekedy nevylieči. Kurz je určený tým, ktorí nedávno prežili smrť milovaného človeka (dieťaťa, manžela, manželky, rodičov) alebo tým, ktorí si uvedomujú, že starý zármutok ešte nie je spracovaný.

SMÚTOK A DEPRESIA (prihlásiť)
12.11.2021 – 14.11.2021
Depresívne poruchy sú najrozšírenejším psychickým ochorením. K základným príznakom patria depresívna nálada, neprimeraná okolnostiam a pretrvávajúca viac ako dva týždne, strata záujmu a radosti zo života, zníženie energie a únava. Život s depresiou je zároveň skúškou v oblasti duchovného života. Človek prežíva akúsi „temnú noc“, nedokáže sa modliť, má pocity viny z nedostatočnej viery či dôvery v Boha. Cieľom programu je priniesť inú perspektívu v pohľade na depresívne poruchy, predstaviť vnímanie depresie ako šance a výzvy, objasniť možné spirituálne aspekty a súčasne priblížiť základné formy pomoci.

DC PRE ZASVÄTENÝCH A KŇAZOV (prihlásiť)
15.11.2021 – 21.11.2021
Pozvánka zakúsiť a objaviť tajomstvo nového – večného života, do ktorého sme boli v krste ponorení a ktorý nás nekonečne presahuje. Necháme sa inšpirovať krstnou mistagógiou sv. Ambróza ako i pohľadmi teológie, spirituality, exegézy, psychológie… aby sme prišli k objaveniu našej kresťanskej identity, z ktorej vychádza naše povolanie, zasvätenie, ohlasovanie a služba.

December 2021

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA II. (prihlásiť)
10.12.2021 – 12.12.2021
Víkend II. je určený pre tých, ktorí už absolvovali víkend Nenásilnej komunikácie I. Pokračovanie kurzu je zamerané na praktické osvojenie si nadobudnutých poznatkov. Je možné prihlásiť sa a prísť opakovane na viaceré víkendy, keďže témy sú v každom z termínov rozličné.

ONLINE KURZY A PREDNÁŠKY:Vaše odozvy na online kurzy a prednášky sú pozitívne a preto sme sa v nich rozhodli pokračovať. Po každej prednáške je možná aj diskusia. Po prihlásení dostanete emailom link, ktorý vám umožní prihlásiť sa v danom čase. Cena za prednášku je 10 EUR na osobu.

DEPRESIA: KEĎ ŽIVOT BOLÍ (prednáška)
17.09.2021 – 18.30 hod.(prihlásiť)
Spoločne budeme hľadať odpovede na otázky: Hrozí nám epidémia depresie? Ako odlíšiť bežný smútok, „depku“ a depresiu? Aké sú najčastejšie príčiny a príznaky? Ako pomôcť blízkemu človeku, ktorý trpí a ako možno pomôcť sám sebe?

OBSEDANTNO-KOMPULZÍVNA PORUCHA A PROBLÉM ŠKRUPULOZITY (prednáška)
22.10.2021 – 18.30 hod.  (prihlásiť)
Zameriame sa na psychické ochorenie, ktoré bolo predmetom záujmu teológov dávno pred vznikom modernej psychológie. Spoločne budeme odpovedať na otázky: Čo je to obsedantno-kompulzívna porucha? Môžu byť nepríjemné nutkavé myšlienky hriechom? Ako s nimi bojovať?

RANY, KTORÉ SA NEHOJA: TRAUMA (prednáška)
18.11.2021 – 18.30 hod. (prihlásiť)Spoločne budeme hľadať odpovede na otázky: Kedy sa zranenie stáva traumou? Aké rany si môžeme niesť z minulosti a ako môžu ovplyvňovať súčasný život a prežívanie viery? Je možné vyliečenie a uzdravenie pomocou viery a sviatostí alebo je potrebná odborná pomoc? Je potrebné odpustiť a zabudnúť? 
Pozrieť na stránke a prihlásiť sa

V prípade otázok neváhajte kontaktovať tím Duchovného centra Lukov dvor cez www.misionari.sk alebo tel.č.: +421 944 354 884.

Na stiahnutie podrobnejší popis kurzov.