Na Slovensku máme pustovníka

Na Slovensku žije formou zasväteného života aj pustovník. V nedeľu Božieho milosrdenstva zložil sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti do rúk biskupa Františka Rábeka brat Márius Dismas. Má špecifické poslanie. Slúži chorým a ľuďom na okraji spoločnosti v hlavnom meste Slovenska. V bielohnedom habite je nepriehľadnuteľnou postavou v Dome svätého Jána z Boha, ktorý spravuje rehoľa milosrdných bratov.
Márius Dismas, pustovník: „To, že slúžim v Domove svätého Jana z Boha, to patrí veľká vďaka milosrdným bratom tak ako svätý Ján Grande, jeden z ich svätcov rehole začal ako pustovník a potom vlastne keď zistil, že chce sa venovať chudobným, tak otec biskup ho poslal k svätému Jánovi z Boha. Ja som veľmi vďačný, že mňa rehoľa svätého Jána z Boha prijala ako svojho spolupracovníka.“
Júlia Kavecká: „Pravidelne vyráža aj do ulíc, aby tam slúžil tým, pred ktorými svet zatvoril svoje dvere. Jeho službu vyzdvihol aj ordinár, biskup František Rábek: „Je to radosť z toho, že máme človeka, ktorý sa verím tomu aj za mňa, aj za nás modlí a ktorý je už tým priekopníkom na tej ceste kajúcnosti, pretože aj jeho meno to prezrádza Márius Dismas. On prišiel s otázkou, dá sa povedať, že návrhom, že by rád našiel náplň svojho života v službe chorým a trpiacim. Tak ja som potom hľadal spôsoby, ako by som to mohol realizovať, mal som možnosť s obdivom sledovať to jeho duchovné vyzrievanie.“

Zdroj:radio Lumen

-msk-