Na Strahově si premonštráti zvolili nového opáta

Kráľovská kanonia premonštrátov na Strahově si v utorok 26. júna 2018 zvolila 71. strahovského opáta. Je ním P. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, PhD., O.Praem., ktorý pôsobil ako administrátor vo farnostiach Praha 17-Řepy a Úhonice.

Voľba prebehla v Strahovskom kláštore v Prahe pod predsedníctvom generálneho opáta premonštrátskeho rádu Thomasa Antona Handgrätingera O.Praem.

P. Daniel Janáček prevezme úrad opáta po P. Michaelovi Josefovi Pojezdnom, ktorý bol do čela strahovskej kanonie premonštrátov tajne zvolený prvýkrát ešte v období Československej socialistickej republiky (29. septembra 1987), a potom opätovne zvolený na ďalšie obdobia v rokoch 1999 a 2013. Vzhľadom na vek (75 rokov) mu tento rok 2018 skončilo funkčné obdobie.

Dátum opátskej benedikcie bude oznámený na stránke premonštrátov.

-fc-