V USA sa stretli katolícki lídri so svojimi biskupmi

Od 1. do 4. júla 2017 sa odohralo stretnutie laických lídrov so svojimi biskupmi. 3.500 veriacich prijalo pozvanie na „Stretnutie katolíckych lídrov“, ktoré organizovali americkí biskupi v meste Orlando na Floride. Na stretnutí sa zúčastnili biskupi, kňazi, rehoľníci a laici. Zo šiestich kardinálov, ktorí pôsobia v USA, sa stretnutia zúčastnili piati. Vyše 80 percent diecéz vyslalo svoju delegáciu. Zastúpených bolo všetkých 50 štátov krajiny. Kardinál Joseph Tobin pripomenul, že to bolo prelomové stretnutie, pretože je to prvýkrát, čo americkí biskupi zvolali takú obrovskú skupinu ľudí, aby spolu uvažovali o prorockej výzve a vízii Cirkvi pápeža Františka. Viacerí preláti, medzi nimi aj kardinál Daniel DiNardo, predseda biskupskej konferencie a dvaja niekdajší predsedovia Timothy Dolan a Joseph Kurtz, sa vyjarili pre katolícky časopis Crux, že v krátkosti by sa zmysel tohoto podujatia mohol vyjadriť ako „prísť na to, ako aplikovať Evangelii Gaudium v USA tu a teraz“.

Cieľom zhromaždenia bolo pomôcť formácii lídrov, ktorí budú vyzbrojení na nové oživenie Cirkvi a na ohlasovanie radostnej zvesti ako misionári učeníci. Toto stretnutie bolo odpoveďou na výzvy vyplývajúce z pápežskej exhortácie Radosť evanjelia. Celé štyri dni sa zhromaždenie zaoberalo témami ako evanjelizácia, milosrdenstvo, formácia vo viere, modlitba, sviatosti a duchovný život. Prednášali odborníci z radov laikov, kňazov a zasvätených. Niektorí sú známi aj na Slovensku, napr. Helen Alvaré, ktorá v našej krajine prednášala, alebo Jason a Christalina Everetovci a Carl Anderson, ktorých knihy vyšli aj v slovenčine.

Mnohí sa vyjadrili, že to bolo veľmi podnetné a oživujúce stretnutie. Biskup James Conley z Nebrasky, ktorý v rokoch 1996 až 2006 pracoval vo vatikánskej Kongregácii pre biskupov, s úsmevom vyjadril svoju skúsenosť takto: „Je to ako Svetový deň mládeže pre dospelých, akurát že bez pápeža.“

zdroj: redemptoristi.sk

-msk-