Na Velehrade rozprávali o sprevádzaní mladých v saleziánskej pastorácii

Na Velehrade sa v dňoch 29.5. – 1.6. stretli zástupcovia viacerých zložiek saleziánskej rodiny z Čiech, zo Slovenska, z Litvy a Ukrajiny, aby spoločne rozprávali o dôležitej téme, ktorou je duchovné sprevádzanie mladých a rozlišovanie povolania v saleziánskej pastorácii mládeže. Témou ich sprevádzal salezián, pôvodom Španiel, don Miquel Angel Garcia Morcuende, ktorý pôsobí v generálnom dome saleziánov v Ríme v oblasti pastorácie mládeže. Počas troch dní ponúkol hutný a komplexný obraz sprevádzania mladých. Počas troch dní ponúkol hutný a komplexný obraz sprevádzania mladých. Samotné sprevádzanie prirovnal k návšteve u niekoho, ktorá trvá len krátky čas, tzn. nevstupujeme natrvalo do jeho života, nepripútavame si osobu, nevlastníme ju. Keď „vstúpime do domu“ osoby je to Svätá zem, nemôžeme ju manipulovať, nie sme protagonistami v jej živote. Boží Duch je ten, ktorý pôsobí na život tejto osoby a mení ju.  Sprevádzanie predstavil v štyroch cieľoch: prijať, osvetliť, zorientovať, slúžiť. Po zorientovaní sa v základných pojmoch, predstavil don Miquel biblický aspekt sprevádzania a chápanie sprevádzania v živote dona Bosca. V prednáškach podčiarkol úlohy sprevádzajúceho a podmienky pre vytvorenie kvalitného rozhovoru, ako aj „profily“ sprevádzaného. Okrem prednášok bol priestor pre rozhovory v skupinách, kde mohli vyjadriť, ktoré zo spomenutých podmienok sprevádzania potrebujú posilniť v tej ktorej provincii alebo vyjadrili vlastnú skúsenosť či osobnú reflexiu na počuté prednášky.

Ako sa vyjadril k výberu témy provinciál českých saleziánov don Petr Vaculík „Především se snažíme přesvědčit nás salesiány, že být doprovázen je dobré a některých etapách života dokonce nutné. Kdo nemá vlastní zkušenost, není schopen ji zprostředkovat jiným. Proto jsme měli v roce 2015 pro celou provincii duchovní cvičení s nabídnutým doprovázením. Proto klademe velký důraz na službu doprovázení našich ředitelů komunit. Především na význam a praxi rendikonta. Věkový průmět naší provincie je 55 let. To je čas, kdy by většina spolubratří mohla dozrávat do duchovního otcovství. Mění se pozice vůči mladým. Už nejsme atleti na hřišti ani jen kamarádi, ale můžeme být pro mladé velmi užiteční, pokud je začneme doprovázet jako otcové ke zralosti lidské i duchovní. To je druhý důvod pro téma semináře. Třetím důvodem je starost o nová zasvěcená – salesiánská povolání. Bez osobního doprovázení mladých, nemohou dozrávat. Doprovázení není jedinou podmínkou, ale je to jeden ze zapomenutých klíčů. Ježíš apoštoly povolal a ihned jejich povolání doprovázel. I dnes dává povolání a od nás chce doprovázení. Vím, že jde o procesy, které trvají dlouho, ale které postupně mění stav provincie a přináší plody. Určitě budeme pokračovat. Seminář na Velehradě byl další dobrý impulz. A zodpovedný za pastoráciu mládeže v českej provincii don Vojtěch Sivek dodal „osobní duchovní doprovázení je jako klíčový prvek v pastoraci povolání, které je pro nás velmi důležité“. V tejto téme duchovného sprevádzania vidí sr. Marta Baňasová FMA zodpovedná za pastoráciu mládeže na Slovensku dôležité to, čo zaznelo v úvode stretnutia, keď mladý prichádza, rozmýšľajúc o povolaní, sme tí, ktorí môžeme priniesť svetlo, osvetliť jeho cestu, ale odpovede a rozhodnutia musíme nechať naňho. Je to on, kto má odpovedať na povolanie, ktorým ho Pán pozýva kráčať za Ním. Toto rozhodnutie zaňho nik iný neurobí, lebo to jeho Pán vola jedinečným povolaním, na ktoré môže odpovedať iba on.

Večerné slovká, ktoré patria do saleziánskej tradície nechýbali. Na prvom predstavil Libor Všetula SDB výnimočný súbor hier pod názvom Boscopix, ktorý pripravuje k vydaniu česká provincia saleziánov. Je to hra, ktorá dynamickou formou predstavuje život a dielo dona Bosca a bude tak môcť zaplaviť saleziánske strediská. Ďalšie večerné slovko patrilo Olegovi Fedorenkovi SDB, ktorý predstavil situáciu Ukrajiny. Počuť saleziánov, ktorý prežívajú s ľuďmi utrpenie a vidia ho na vlastné oči bolo veľmi silné.

Stretnutie saleziánskej rodiny bolo podporované slávením Eucharistie, spoločnou modlitbou v češtine i v slovenčine, nechýbali rodinné večery pri speve a rozhovoroch. 86 účastníkov z troch provincií a 4 zložiek saleziánskej rodiny odišli s novými podnetmi, výzvami či skúsenosťami, ako aj  túžbou pokračovať v tejto téme viac prakticky.

zdroj: saleziánky