Najstaršia rehoľníčka na svete oslávila 110 rokov

V talianskom meste Lucca, kde sa nachádza materský dom Kongregácie služobníc chorých sv. Kamila (kamiliánky), oslávili 110 rokov najstaršej rehoľnej sestry na svete sr. Candidi Bellottiovej. Svoje narodeniny oslávila 20. februára. Zároveň si pri tejto príležitosti pripomenuli aj 150. výročie od smrti svojej zakladateľky bl. M. Dominiky Brun Barbatinovej.

„Musíme pevne veriť, že sme v Božích rukách. Poďakovať mu za život, ktorý nám dal je dôležité, robí nás to šťastné. Vlastne som nikdy nebola smutná. Veci ma boleli a plakala som, to áno. Ale s vierou a s pomocou ostatných som všetko prekonala,“ hovorí 110 ročná rehoľníčka.

Sr. Candida sa narodila v Quinzano blízko Verony 20. februára 1907. Viac ako 80 rokov prežíva svoje zasvätenie v duchu spirituality sv. Kamila de Lellis, patróna chorých, zdravotných pracovníkov a zdravotníckych centier. Do kongregácie vstúpila v roku 1931 ako profesionálna zdravotná sestra a svoju službu vykonávala na rôznych miestach Talianska. Od roku 2000 býva v komunite v meste Lucca. „Má jasnú myseľ a je dynamická,“ hovoria o nej spolusestry. „Od rána do večera sleduje naplno život komunity. Zúčastňuje sa na spoločnom programe a slávení Eucharistie, obohacuje nás svojou radosťou a dôvtipom, všetkých prekvapuje svojou mentálnou a fyzickou vitalitou.“

Počas jej života sa na pápežskom stolci vystriedalo 10 pápežov. Keď sr. Candida slávila 107 rokov, zúčastnila sa v Dome sv. Marty slávenia Eucharistie s pápežom Františkom, s ktorým sa aj osobne stretla a prijala jeho požehnanie.

-msk-