Naučte sa po španielsky so slovenskou misionárkou „Hola amigos“

Cudzie jazyky. Radi by sme ich ovládali, pretože nám otvárajú bránu do sveta. Avšak k tomu, aby sme sa ich naučili, potrebujeme čas, chuť, vytrvalosť, ale hlavne odhodlanosť nevzdať sa hneď pri prvých ťažkostiach. Dnes vám prinášame túto jedinečnú ponuku, ktorá by mohla byť aj jedným z vašich novoročných predsavzatí: naučiť sa (aspoň trošku) po španielsky. Nejedná sa však o žiaden profesionálny jazykový kurz, ale o taký malý pokus nahliadnuť do sveta španielčiny a zároveň do života misionárok oblátok.

Misionárky oblátky sú mladou misijnou kongregáciou, ktorá vznikla v roku 1997 v Madride. V septembri teda oslávili 23 rokov existencie. V súčasnosti má 21 sestier zo 7 krajín. Jednou z nich je sestra Melánia, pôvodom z východného Slovenska. Predtým, než sa dostala do Španielska, žila a pracovala päť rokov v Plzni. Tam sa zoznámila s misionármi oblátmi Panny Márie Nepoškvrnenej a s oblátskou charizmou. A tak svoje povolanie učiteľky nemeckého jazyka a pastoračnej asistentky v plzeňskej farnosti vymenila za rehoľnú formáciu v španielskom Madride. Od tej chvíle uplynulo už takmer šesť rokov. Momentálne žije v komunite juniorátu, kde sa venuje štúdiu teológie a rôznym menším či väčším pastoračným aktivitám tam, kde je to potrebné.

Na jar tohto roku sestru Melániu oslovila Hanka Koukalová, riaditeľka Papežských misijných diel v českobudějovickej diecéze a zároveň oblátska laička, s prosbou, či by nechcela pripravovať desaťminútové lekcie španielčiny pre ich pastoračné stredisko. Bola to veľká výzva pre učiteľku nemčiny: na jednej strane učiteľské nadšenie, na druhej strane vedomie, že sa sama španielčinu ešte len učí, a že aj ona sama ešte robí veľa chýb. Napokon sestra Melánia túto výzvu prijala a dnes už má za sebou prípravu 21 lekcií španielčiny v misijnom duchu. Jej základnou myšlienkou nie je naučiť sa španielčinu dokonale a bez chýb, ale osvojiť si aspoň základy tohto jazyka, aby sme tak mohli vstupovať do nových vzťahov a vytvárať nové priateľstvá.

V priebehu lekcií budete mať možnosť dozvedieť sa niečo viac o oblátskej charizme, o živote misionárok oblátok, o blahoslavenom mučeníkovi Mariovi Borzagovi, ktorý bol misionárom v Laose, či o udalostiach cirkevného roka.

Viac o misionárkach oblátkach nájdete aj v tomto videu, bližšie o oblátskej charizme na www.oblati.cz a v iných rečiach na oficiálnej stránke sestier alebo ich facebooku.

text a foto: misionárky oblátky