Nechať si poradiť

Ľudia, ktorí prichádzali za Jánom Krstiteľom, boli skutočne rôznorodí. Dnes pri ňom môžeme vidieť tri odlišné skupiny. Boli tam ľudia zo zástupov, mýtnici, ale aj vojaci. Všetci si od neho pýtali radu. Každý chcel poznať odpoveď na svoju otázku. Masa i jednotlivci.

Všimnime si, že otázka sa vyskytuje v texte trikrát v malých obmenách, no zakaždým vyjadruje jedno a to isté. Tí ľudia potrebujú vedieť, čo majú robiť. Vedia, že príde Mesiáš. Na jeho príchod sa však musia (chcú) pripraviť. Nie je im jedno, že príde. Oni chcú vedieť, čo majú robiť pred jeho príchodom. Je to pre nich dôležité. Ján Krstiteľ odpovedá všetkým. Vôbec nie všeobecne. Vôbec nie vzdialene. Jeho odpoveď vystihuje konkrétnu situáciu pýtajúcich sa. Odpovedá im podľa stavu i podľa toho, v čom spočíva ich práca. Oni možno čakali niečo viac. Nečakali od neho takú banálnu odpoveď.

Tí, čo sa pýtali vtedy Jána Krstiteľa, pre nás môžu byť príkladom v tom, že sa pýtali na to naozaj podstatné vo svojom živote. Ako sa môžeme inšpirovať my zasvätení v 21. storočí? Ježiš, Mesiáš, už je tu. On chce byť s nami v každej situácii. Chce prežívať spolu s nami každý deň. Nevieme si s niečím dať rady? Príďme za Ježišom a spýtajme sa ho na to. Zverme sa mu so všetkým. Pomenujme pred ním svoje radosti aj starosti. Pekné i náročné chvíle. On má čas, bude nás počúvať. A napokon… Stíšme sa, aby sme počuli, čo nám chce povedať ON. Nechajme ho prehovoriť.

Pán je ten, ktorý nás povolal. My sme mu odpovedali. Dali sme mu svoje „áno“. Patríme jemu ‒ v zasvätení. Hovorme mu toto svoje „áno“ zas a znova. Je to slovo vernosti Ježišovi z našej strany. Z času na čas však treba, aby sme sa zastavili. Chceme sa ho niečo spýtať? Urobme to. Máme otázku, na ktorú sami nenachádzame odpoveď? Ježiš nás čaká. Spýtajme sa jeho. On má riešenie. Vždy. Pozná východisko. Nechajme si poradiť od neho. Nebudeme sklamaní. Azda budeme len prekvapení, ako a čo nám odpovie.

Michaela V., ašpirantka Ordo virginum