Neuveriteľné!

Hádam každý z nás ma rád prekvapenia. Niekedy nás prekvapia ľudia, ktorí nás majú. Darček, pozvánka či nečakaná návšteva nás poteší, nadchne a spríjemní náš všedný život. Náš Pán je však v prekvapeniach neprekonateľný!

Učeníci vo večeradle síce očakávali akéhosi Tešiteľa, ale to, čo nadišlo, ich úplne vyviedlo z miery. Nečakaný príchod „vetra zhora“! Zostúpenie „ohňa z neba“! Všetci zhromaždení sú vo vytržení. Počuť zvláštnu modlitbu v jazykoch. Apoštoli sú naplnení obdivuhodnou silou a neuhasínajúcou radosťou.

Ich susedia sa čudujú a nemôžu to pochopiť… Čo sa to vlastne deje? Veď ešte nedávno ich nebolo počuť na uliciach, veď boli ustráchaní, keď zavraždili ich vodcu z Nazareta. Ako je možné, že teraz s veľkou odvahou a mocou ohlasujú Krista? A neboja sa ničoho, hoci im hrozí väzenie, poníženie či odvrhnutie… Ako sa to len mohlo stať? Ako mohla nastať takáto zmena v týchto obyčajných ľuďoch?

Ohromujúce je však to, že sa to môže stať každému kresťanovi. Stačí byť úprimne veriacim a modliacim sa človekom. Niekedy sa divíme kresťanom z Obnovy v Duchu Svätom. Akí sú blázniví, hluční, dvíhajúci ruky, tancujú, správajú sa neprimerane svojmu okoliu… A či to nerobia naozaj pod vplyvom Ducha?

Ježiš sľúbil, že opäť príde. Ba On je už tu! Aleluja! Neuveriteľné: Kristus je opäť medzi nami! Vnímaš to? Uchvátil a prekvapil aj teba Kristus skrze svojho Ducha? Ak to nezažívaš, nesmúť, neváhaj, vzývaj aj ty vlastnými slovami Kristovho Ducha. On určite príde aj do tvojho srdca. On je tak blízko. Nenechaj si ujsť toto ohromné a nádherné prekvapenie nových Turíc. Dary Ducha Svätého čakajú na teba už dnes!

brat Marek Redlich