Nové číslo časopisu Zasvätený život prináša opäť zaujímavé články

V novom 17. čísle časopisu Zasvätený život neosviežuje len farebná obálka, ale predovšetkým články, ktoré ponúkajú v jednotlivých rubrikách vhľad do podnetných tém. „Sadol som si do lanovky a začal som snívať. O zasvätenom živote, ktorý bude kultúrou prijatia a jednoduchej radosti z človeka, kultúrou krásy, kde si sadáme spoločne ako hriešnici za jeden stôl, kde Kristus láme chlieb života. A nebude tam chýbať ani výborná káva,“ píše vo svojom editoriáli šéfredaktor Juraj Pigula. Práve tému chleba resp. stolovania obsahuje príloha časopisu a tentokrát nechýbajú k tejto téme aj rehoľné vtipy. Umenie stolovania od P. Rupnika a Neduhy konzumnej spoločnosti sú predmetom uvažovania aj nad stolovaním v kláštoroch. K tomu, ako by to mohlo vyzerať, napomáha 9 bodov od Enza Bianchiho Deväť eucharistických prikázaní.

Časopis ďalej ponúka rozhovor s dominikánskym intelektuálom Tomaszom Dostatnim, o ktorom si prečítate aj v rubrike Média, kde sa dozviete o obsahu medzinárodnej konferencie Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu. V rubrike spiritualita vás určite zaujme Mystická symbolika sv. Terézie z Avily a Etty Hillesum alebo Otvorený list kňazom. Povzbudenie nájdete aj vo formácii, kde časopis ponúka tému o modlitbe mladých zasvätených a tému interpretácie následkov hriechu. V rubrike sekulárne inštitúty nájdete článok o formácii k sekulárnosti aj predstavenie jedného sekulárneho inštitútu.

Nechýba téma misií ako aj rubrika kánonického práva, v ktorom sa autorka venuje prijímaniu do rehoľného inštitútu.

Zaujmú vás aj blogy, kronika a recenzia filmu Collateral Beauty a iné zaujímavosti, ako napr. o poslednom pustovníkovi Libanonu.

Už sa len sa pustiť do čítania. Ak časopis nemáte, objednať si ho môžete na distribucia@kvrp.sk

-msk-