Nové edície z Vydavateľstva DON BOSCO ponúkajú čítanie „Do kresla“ aj „Po kvapkách“

Vydavateľstvo DON BOSCO predstavuje nové edície s názvami DO KRESLA a PO KVAPKÁCH, v ktorých postupne prináša vybrané knižné tituly. Každá edícia ponúka čitateľovi trochu iný druh zážitku a obohatenia, a teda aj možnosť rozhodnúť sa, akej téme či forme spracovania sa chce práve venovať. Môže si vybrať, či uprednostní skôr oddychové čítanie alebo také, na ktoré potrebuje viac času na ponorenie sa „do svojho vnútra“. Zaradenie titulov do týchto edícií každému milovníkovi kníh napovie, ako umocniť svoj čitateľský zážitok.

Predostiera zaujímavé príbehy zo života. Knihy z tejto edície prinesú čitateľom pútavé oddychové čítanie a zároveň ponúkajú inšpiráciu pre každý deň. Čítanie si nevyžaduje príliš veľa premýšľania, stačí sa naladiť na príťažlivý životný príbeh. Je však dobré nájsť si pohodlné miesto, sadnúť si do svojho obľúbeného kresla a popri čítaní si oddýchnuť, načerpať silu a nechať sa inšpirovať. A práve to je cieľom edície DO KRESLA.

Vďaka titulom z tejto edície môže čitateľ spoznávať, ako si s rôznymi životnými situáciami a úskaliami poradili iní.

Prvou knihou z edície DO KRESLA je Žiarivá temnota noci. Titul ponúka silný a strhujúci skutočný príbeh obrátenia ateistky a britskej poetky Sally Readovej. Viac o knihe Žiarivá temnota noci nájdete tu: https://www.donbosco.sk/tovar/ziariva-temnota-noci.

Zameriava sa na osobný život človeka, hovorí o tom, ako porozumieť životu, javom v spoločnosti, ako porozumieť svojmu vlastnému vnútru, svojim emóciám, svojej viere. Je určená pre každého, kto túži porozumieť životu. Na tieto knihy čitateľ potrebuje sviežu myseľ a pokojný čas. Je dobré čítať ich postupne, pomaličky, po kvapkách vstrebávať a tak objavovať seba samého. Sú ponukou pre osobný rast.

V edícii PO KVAPKÁCH nedávno vyšli knihy O hľadaní ticha a Byť doma sám v sebe. Viac informácií o nich nájdete tu: kniha Byť doma sám v sebe: https://www.donbosco.sk/tovar/byt-doma-sam-v-sebe, kniha O hľadaní ticha: https://www.donbosco.sk/tovar/o-hladani-ticha.

Každá knižka z týchto edícií je na obálke označená logom pre lepšiu orientáciu čitateľa. Pre obe edície je typické okrúhle logo. Uprostred sa nachádza symbol danej edície – pohodlné kreslo či padajúce kvapky.


Vydavateľstvo DON BOSCO je súčasťou saleziánskeho diela s osobitným poslaním šíriť ľudské dobro a evanjeliové hodnoty v podobe kvalitných kníh. Viac o vydavateľstve nájdete na stránke www.donbosco.sk.