Nový diár / Miluj a rob, čo chceš v roku 2022! alebo diár so sv. Augustínom

Páter Juraj Pigula spísal pre Svet kresťanstva niekoľko postrehov k novému diáru na rok 2022 s myšlienkami a zamysleniami, ktoré siahajú až do 4. storočia, ktorý pripravili bratia augustiniáni.


Starý a predsa taký moderný je svätý Augustín. Neuveriteľne aktuálny a plodný spisovateľ, filozof, teológ a pastier, ktorý zomrel v roku 430.

Máme pre vás diár, ktorý odkrýva jeho cestu obrátenia, jeho úvahy, modlitby a skvelé kázne. A tak sa pozrime na odporúčania od samotných pápežov.

Svätý Augustín bol zaradený len rok po svojej smrti pápežom Celestínom I. medzi „najlepších učiteľov Cirkvi“. Jeho dielo sa vyznačovalo svojou aktuálnosťou v živote cirkvi, v myslení a v kultúre celého Západu. Ďalší rímski pápeži, nehovoriac o konciloch, ktoré často a hojne čerpali z jeho spisov, predložili jeho príklad a náukové dokumenty k štúdiu a k nasledovaniu.

Pápež Pavol VI. o ňom povedal: „Okrem toho, že v ňom máme skvelý príklad a súhrn vynikajúcich kvalít cirkevných otcov, skutočne môžeme povedať, že celé myslenie staroveku sa zlieva v jeho diele a z neho vychádzajú myšlienkové prúdy, ktoré prenikajú celú doktrinálnu tradíciu nasledujúcich storočí.“

Ako vravia žartovne moji známi: „Odporúčania pápežov by nás azda presvedčili, že si ten diár na rok 2022 kúpime. Ale čo ten augustiniánsky príspevok?“ A tak sa musím brániť pápežom, ktorý bol veľmi blízky Slovákom.

Svätý Ján Pavol II. augustiniánom zhromaždeným na generálnej kapitule v roku 1983 povedal, aby „aj v modernej spoločnosti zachovali živý a príťažlivý pôvab svätého Augustína“, úžasný a nadšený ideál, pretože „presné a úprimné poznanie jeho života prebúdza smäd po Bohu, úžas pre Krista, lásku k múdrosti a pravde, potrebu milosti, modlitby, čnosti, bratskej lásky, túžbu po večnej blaženosti“.

A tak je Diár 2022 plný augustiniánskej aktualizácie, ako nám odporúčal pápež.

Biblické minikomentáre k nedeľnému evanjeliu, výzva na každý mesiac či zamyslenia hlavne v silných liturgických obdobiach sú ovocím tradície, ktorá myslí – modlí sa – miluje. Niekto by povedal, že sme tradíciou Tolle et legge! – Vezmi a čítaj! Lebo srdce prebodnuté slovami z Biblie ako šípom a horiaci plameň lásky sú starobylým augustiniánskym znakom.

Diár je aj ovocím skvelej spolupráce. Augustiniánov na Slovensku nie je veľa (aspoň sa o nás niečo cez diár dozviete). Jestvuje len jediný kláštor sv. Augustína v Košiciach, kde sme momentálne štyria, preto sme si prizvali na pomoc aj dvoch bratov z  augustiniánskeho opátstva v Brne.

S naším diárom určite v roku 2022 zbohatnete

Podľa svätého Augustína sa v kláštoroch má zachovávať predovšetkým láska. Určite by to však odporúčal aj rodinám, farnostiam a hádam i parlamentu! V jednom diele opisuje z toho, čo sám videl: „V tých kláštoroch sa obzvlášť zachováva láska; láske sa podriaďuje jedlo, láske reč, láske spôsob života, láske zovňajšok; spája sa a zjednocuje v jednej láske, poškvrňovať ju tak ako Boha sa považuje za bezbožnosť.“

Veríme, že vás nový diár obohatí. Určite v roku 2022 zbohatnete, keď si ho kúpite a budete verne sledovať, zapisovať, keď sa oddáte výzvam, a opíšete svoje pokroky sebe a hádam aj druhým. Zbohatnúť sa dá na myšlienky, podnety a zdieľanie.

Najviac hádam zbohatnete na lásku. Lebo „raz a navždy ti dávam krátke pravidlo: Miluj a rob, čo chceš! Ak mlčíš, mlč z lásky; ak rozprávaš, hovor z lásky; ak napomínaš, napomínaj z lásky; ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky; nech je v tebe zakorenená láska, pretože z tohto koreňa nemôže vzísť nič iné, len dobro“ (sv. Augustín, Výklad Prvého listu sv. Jána 7, 8).

P. S. Nezabudni teda: ak čítaš, čítaj s láskou!