Nový dokument pre zasvätených o ekonomike predstavia v Ríme

Z dielne Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vychádza nový dokument Ekonómia v službe charizmy a poslania. Ako povedal pápež František účastníkom kongresu, na ktorom sa spomínaný dokument pripravoval: „Aj naše komunity môže zasiahnuť logika individualizmu. Napätie medzi lokálnymi a všeobecnými dielami, ktoré existuje na úrovni inkulturácie charizmy, jestvuje aj na ekonomickej úrovni, ale nesmieme sa ho báť, treba ho žiť a zvládať ho. Je potrebné vytvárať spoločenstvo medzi rozličnými inštitútmi; a aj dobre poznať legislatívne, právne a ekonomické nástroje, ktoré dnes umožňujú vytvárať sieť, dávať nové odpovede, spájať sily, profesionalitu a schopnosti inštitútov v službe kráľovstvu a ľudstvu.“

Nový dokument bude predstavený 6. marca v Ríme. Po úvodných príhovoroch kardinála Joao Braz de Aviza a sekretára Josého Rodrigueza Carballa predstavia štruktúru dokumentu, ako aj jeho kánonické a majetkovo-právne aspekty Sebastiano Paciolla O.Cist, Pierluigi Nava SMM, prof. Andrea Perrrone.

Ekonomické orientácie začali pripravovať v Roku zasväteného života a konzultovať a následne pripravovať do výsledného dokumentu s odborníkmi či z radov laikov alebo rehoľných inštitútov. Dokument má napomôcť službe poslaniu, ako sa uvádza už v samotnom názve dokumentu a rozvádza v jednotlivých bodoch, aby aj vďaka ekonomickej formácii mohli byť rozhodnutia v poslaní inovatívne a prorocké.

-msk-