Nový portál pre Ordo virginum

V Roku zasväteného života vznikol nový portál pre zasvätené panny a kandidátky. Na adrese http://ordovirginum-sk.webnode.sk/ je možné nájsť základné informácie o charizme zasvätených panien.

Portál spustili ešte vo februári, v deň sviatku sv. Jozefa, hlavného patróna zasvätených panien. „Je to viac než len symbolické gesto. Ide o náš osobitný a celkom konkrétny príspevok Cirkvi na Slovensku. Chceme zaplniť medzeru – vložiť „chýbajúci kamienok“ do mozaiky – obrazu zasväteného života na Slovensku. Veríme, že stránka poslúži širokej verejnosti, predovšetkým však ženám a dievčatám, ktoré sa rozhodujú pre zasvätený život a majú k nám blízko“, hovorí pre TK KBS sr. Ivana OV, kandidátka zasvätených panien z Prešova.

Rád zasvätených panien – Ordo Virginum (skratka OV) – je starobylý rád existujúci už od čias apoštolov. Zasvätené panny nie sú rehoľnice a nepatria ani k sekulárnym inštitútom. Svoje zasvätenie žijú vo svete, a to špecifickým spôsobom typickým pre spiritualitu Ordo virginum.

„Zasvätená panna je žena zasvätená Bohu ako Kristova snúbenica v službách Cirkvi v ochote a pripravenosti obetovať za Cirkev svoj život. Naša charizma sa netýka primárne činnosti (v zmysle apoštolátu), ale „bytia“ človeka vo svedectve a prítomnosti. Slúžime svojej diecéze i celej Cirkvi predovšetkým modlitbou, osobitne za svojho biskupa, taktiež pokáním, pôstom a službou blížnym, podľa stavu a príslušných chariziem, aké každá z nás dostala“, uviedla sr. Ivana OV.

Zasvätené panny pôsobia na Slovensku od 4. augusta 2012 a to v mestách Žilina, Dubnica n. Váhom a Bratislava. Kandidátky pôsobia v Ružomberku, Košiciach a Prešove.

(Zdroj tkkbs; Ivana Krajčíková OV; foto: http://ordovirginum-sk.webnode.sk/)