O Lutherovi po 500 rokoch budú hovoriť v Košiciach

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach pripravuje vedeckú konferenciu Martin Luther po 500 rokoch.
Hlavným prednášajúcim bude Christoph Levin, emeritný profesor a dekan Evanjelickej teologickej fakulty na Ludwig-Maximilians-Universität (2009 – 2015), koordinátor starozákonnej sekcie revízie Lutherovej Biblie (2010 –2016) a prezident Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého zákona IOSOT (2010 – 2013). Témou jeho prednášky bude Die Bibelübersetzung Martin Luthers und ihre neueste Revision. Ďalšími prednášajúcimi budú Juraj Pigula OSA s prednáškou Augustiniánska formácia Martina Luthera, Bohdan Hroboň bude hovoriť na tému Lutherov vplyv na interpretáciu Žalmov, Blažej Štrba prispeje prednáškou na Milosť v moderných prekladoch Lutherovej Biblie a v banskobystrickej Biblii wittenbergského vydania z roku 1555 a Ján Veľbacký vystúpi s témou Lutherová nadčasová reforma sakrálnej hudby.
Konferencia pripravovaná v spolupráci s Centrom spirituality Východ – Západ Michala Lacka a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity sa uskutoční 5. októbra 2017 od 9:00 h v Centre spirituality (Komenského 14) v Košiciach.

zdroj:tkkbs.sk

-msk-