Odhalenie pamätnej tabule saleziánom Šilhárovcom v Pezinku

V Pezinku – Cajle bola 30. 5. odhalená pamätná tabuľa miestnym rodákom, kňazom – saleziánom donovi Alfonzovi Šilhárovi (1930-1999) a nedávno zosnulému donovi Štefanovi Šilhárovi (1932-2021). Slávnosť sa začala sv. omšou v záhrade Kostola Povýšenia sv. Kríža, ktorú celebrovali miestny farár Andrej Šottník a saleziáni don Ľudovít Baňovič a don Pavol Seman. V homílii sa prihovoril P. Seman, ktorý sa v posledných rokoch staral o Š. Šilhára. Po sv. omši A. Šottník a P. Seman odhalili pamätnú tabuľu a synovec a neter Š. Šilhára k nej zavesili vence.

Príhovory predniesli Peter Sandtner a Michal Radošinský, synovec saleziána dona Titusa Zemana, ktorý sa v roku 1951 ukrýval v rodine Š. Šilhára v Pezinku – Cajle, čo pripomína vedľajšia pamätná tabuľa. Následne pamätnú tabuľu požehnal Ľ. Baňovič, rodák z Pezinka. Na záver boli do kostola prenesené relikvie blahoslaveného dona Titusa Zemana, ktoré A. Šottník uložil pod jeho reliéf. Modlitbou k T. Zemanovi, modlitbou za jeho svätorečenie a požehnaním jeho reliéfu bola slávnosť ukončená.

Bratranci Alfonz a Štefan Šilhárovci boli v roku 1950 vyvezení z kláštorov a internovaní. Po prepustení z internácie a z PTP utiekli cez rieku Moravu do zahraničia, aby sa mohli stať kňazmi. Vysvätení boli v roku 1959, ale primície v rodisku mohli sláviť až v roku 1968. Alfonz bol misionárom a pedagógom v Austrálii, Štefan bol pedagógom, prekladateľom a sprievodcom pútnikov v Ríme. Venovali sa slovenským emigrantom a na Slovensko posielali náboženskú literatúru. Po revolúcii sa vrátili na Slovensko, Alfonz pôsobil v Šaštíne a Štefan v Bratislave.

Záznam priameho prenosu na tomto odkaze.

Peter Sandtner