Odvaha vykročiť vpred

Pápež František vo viacerých príhovoroch pre zasvätených nás povzbudzuje k otvorenosti, k odvahe vyjsť zo seba a z ustálených schém, podstúpiť riziko a navštíviť periférie dnešného sveta. Rozmýšľal/a si, kam sa vyberieš ty?

Aj izraelský národ zariskoval na čele s vodcom Mojžišom, ako sme to mohli postrehnúť v dnešnom prvom čítaní. Vydáva sa na púšť do neznámej krajiny, ale vo viere, že Boh bude s nimi. Keby neurobili tento prvý krok, dodnes by otročili v Egypte a snívali o zasľúbenej krajine…

V dnešnom evanjeliu Ježiš posiela apoštolov do sveta, na prvé misijné cesty. Dal im moc a autoritu Kristovho učeníka. Ako ty využívaš svoje poslanie a dary, ktoré ti Kristus udelil pri tvojom zasvätení? Uvedomuješ si, že aj ty si pomazaný/á Duchom Svätým pre konkrétnu misiu? Nemusíš sa báť, ako to bude a ako to dopadne. Veď kam vykročíš v mene Pánovom, tam bude aj on.

Niektorí sa sťažujú, že je nedostatok duchovných povolaní. Avšak Ježiš povoláva mnohých aj dnes. Chystáš sa v lete na nejaké podujatie alebo výlet s mladými ľuďmi? Nájdeš si čas počúvať mladých? Taktiež si všimni, že mladí ľudia sú vždy v pohybe: nasmeruj ich preto na misionársku cestu (Rady pápeža Františka kňazom a zasväteným v Janove).

Minulého roku sa nám podarilo zúčastniť sa na SDM v Krakove. Potom sme sa cez rok snažili slúžiť vo farnosti. Nadchádza opäť leto – čas ciest a stretnutí. My sa vyberáme na misijnú cestu po Balkáne. Chceme navštíviť misionárov a prizrieť sa evanjelizácii. Uvedomujeme si, že aj my máme konkrétne poslanie a nie sme tu pre seba samých. Kde sa teda tohto leta vyberieš ty? Nájdeš aj ty odvahu vykročiť vpred?

brat Marek Redlich spolu s mládežou