Opátsky chrám v Jasove hostil Púť nemecky hovoriacich veriacich

Od nepamäti je okolie Jasova osídlené obyvateľmi, ktorých materinským jazykom je jazyk nemecký. Dodnes sa v niektorých mestách a obciach udržiava tradícia slávenia svätých omší aj v nemeckom jazyku. Túto skupinu veriacich jasovskí premonštráti pozvali osláviť Jubileum Rádu premonštrátov v jazyku, ktorý im je vlastný.

Program púte začal v sobotu 16. októbra večerným organovým koncertom, na ktorom sa predstavil známy košický organista František Beer. Niekoľko desiatok poslucháčov si mohlo vypočuť diela skladateľov z 19. a 20. storočia. Atraktívny program ponúkol skladby rôznych štýlov od romantizmu až po jazz. Nechýbala vlastná improvizácia, ktorej hlavnú melódiu losovalo publikum.

Nedeľný duchovný program zahájila modlitba posvätného ruženca, ktorú viedol novic br. Jakub Ronald Gedeon, O. Praem. Slávnostnej svätej omši predsedal Mons. Frans Daneels, O. Praem., arcibiskup, emeritný sekretár Apoštolskej signatúry, spolu s jasovským opátom Ambrózom Martinom Štrbákom, O. Praem., emeritným opátom Tomášom Karolom Bartalom, O. Praem., Tomášom Rastislavom Högerom, O. Praem., ekonómom Generálneho domu v Ríme, a jasovskými kanonikmi.

Arcibiskup Daneels veriacim vo svojom príhovore predostrel cestu pokory a služby v duchu starozákonného čítania z proroka Izaiáša. Pripomenul tiež, že „učeníci a my sme pozvaní nasledovať Krista na ceste utrpenia a služby“ a máme konať tak ako Kristus, ktorý neprišiel, aby sa nechal obsluhovať, ale aby slúžil. „Preto sme pozvaní kráčať po ceste služby, v ktorej sa vždy môžeme spoľahnúť na Božiu pomoc a materskú ochranu Panny Márie,“ uzavrel svoj príhovor hlavný celebrant.

V mesiaci november pripravuje Rád premonštrátov poslednú jubilejnú púť, ktorá bude venovaná gréckokatolíkom. Jubilejný rok sa v jasovskom opátstve uzavrie na slávnosť Narodenia Pána.

TK KBS informoval Jozef Vaško