Opustili kláštory kvôli médiám

Fotky v habitoch, sestry s notebookmi, kamera v rukách bradatého mnícha. Rehoľníci z rôznych častí Slovenska sa stretli na mediálnom školení „Online 3“ v Ružomberku. Víkendového seminára, ktorý sa uskutočnil na Katolíckej univerzite, sa zúčastnilo viac ako 30 rehoľníčok a rehoľníkov zo 16 reholí.

Workshopy zamerané na fotografiu, kameru, tvorbu internetových stránok a spravodajstvo mali na starosti prizvaní odborníci. Praktické aktivity doplnili diskusie s redaktorkou RTVS Silviou Košťovou, riaditeľom TV Noe Leošom Ryškom, Františkom Múčkom šéfredaktorom Konzervatívneho denníka Postoj a PR manažérom Petrom Novákom.

„Cieľom tretieho ročníka seminára bolo umožniť účastníkom získať potrebné zručnosti, ktoré každý môže uplatniť vo svojej reholi. Okrem toho, diskusie prispeli k väčšej rozhľadenosti vo svete televízie, žurnalistiky a ku kritickému mysleniu účastníkov,“ povedal Pavol Dzivý, jeden z organizátorov podujatia.

Seminár Zasvätení online zorganizoval časopis Zasvätený život v rámci projektu Zasvätení pre ľudí v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku.

-jp-

Foto: Juraj Pigula