Otvorenie roka dvojstého výročia narodenia dona Bosca

V deň 199. narodenín svojho zakladateľa, 16. augusta, saleziánska kongregácia a s ňou celá saleziánska rodina oficiálne otvorí Rok osláv dvojstého výročia narodenia dona Bosca. Miestom osláv bude Castelnuovo, tam, kde sa narodil a rástol otec, učiteľ a priateľ mladých.

Otvorenie tohto roka je dlho očakávanou a veľmi významnou udalosťou pre tých, ktorí zdieľajú saleziánsku charizmu. Na hlavných oslavách budú prítomní viacerí cirkevní a štátni predstavitelia. Za saleziánov bude okrem generálneho predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho prítomný jeho vikár don Francesco Cereda a ďalší členovia generálnej rady.
„Rok dvojstého výročia nám dáva príležitosť posilniť saleziánsku rodinu z duchovného a apoštolského pohľadu a tiež zviditeľniť toto veľké dielo, vytvorené don Boscom. Jeho postava je pre nás prameňom inšpirácie. Bude zaujímavé predstaviť vtedajšie výzvy, problémy, potreby, očakávania mladých a porovnať ich s tými aktuálnymi, aby sme na ne dali odpoveď nie dona Bosca, ale svoje odpovede, orientované na tento model. Naším úmyslom je prijať a komunikovať veľkosť charizmy dona Bosca, ktorá nepatrí len saleziánskemu svetu, ale celej Cirkvi a spoločnosti,“ vysvetlil don Cereda.

(www.infoans.org)

-sc-