OZ V.I.A.C. pozýva kňazov na online exercície s Patom Collinsom, CM

„In persona Christi“ je názov online duchovných cvičení pre kňazov, ktoré sa uskutočnia od 18. do 20. marca 2021. Budú pod záštitou Mons. Jána Kuboša, diecézneho administrátora Spišskej diecézy. „Ponoríme sa viac do tajomstva života nášho Spasiteľa – Ježiša Krista,“ uvádza OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže pôsobiaci v Trstenej na Orave.

Duchovné cvičenia bude viesť páter Pat Collins, CM. Je to kňaz vincentín a dlhoročný člen charizmatickej obnovy. V Írsku aj v zahraničí je dobre známy ako kazateľ, evanjelizátor, rečník, ekumenista a autor stoviek článkov. Je autorom mnohých kníh zaoberajúcich sa charizmatickými témami. Pat pomohol predstaviť kurz Alpha v Írsku. Je tiež zakladajúcim členom komunity New Springtime Community v Dubline, ktorá sa venuje evanjelizácii a odbornej príprave evanjelizátorov.

Viac o téme duchovných cvičení:

Kristus žije rovnako vo všetkých pokrstených, laikoch i kňazoch. Vďaka tomu môžeme všetci konať in persona Christi. Ako sa píše v §521 Katechizmu katolíckej cirkvi: „Kristus spôsobuje, aby sme všetko, čo žil On, mohli žiť v Ňom a On to mohol žiť v nás.“  Učenie, ktoré vychádza zo spirituality sv. Jána Eudesa, odráža tieto Ježišove slová: „Kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie,“ (Jn 14,12).  Práve preto môže byť Kristov životopis potenciálne autobiografiou každého vysväteného kňaza, ktorý môže konať všetko, čo aj Ježiš, až po odpustenie hriechov a slávenie Eucharistie v mene Božieho ľudu. Toto krátke utiahnutie sa do samoty preskúma dôsledky intímneho zjednotenia s Ježišom na našu identitu, spiritualitu a pastoráciu.

Trstena, VIAC, Collins

Viac informácií je možné nájsť TU.

TK KBS informoval Branislav Kožuch