Ozdobná stuha (Mk 6, 7 – 13)

Pán ma posiela do tohto sveta ako kedysi svojich učeníkov s mocou nad nečistými duchmi. Inými slovami povedané, obdarúva ma láskou a v nej je moc nad Zlom.

Život je ako cesta. Z vtáčej perspektívy sa cesta javí ako stuha. Ak si zoberiem na cestu jeho dar, budem sa javiť svetu ako stuha ozdobená malými hviezdičkami lásky. Jeho láska dáva silu, radosť, odvahu, vytrvalosť, ktorá je kľúčom k priateľstvám a je kľúčom od neba. Ak sa budem denne usilovať prejaviť lásku, aj pre mňa platia slová: Láska nikdy nezanikne!

Nemôžem prehliadnuť ani Ježišove odporúčania, že po ceste mám kráčať bez potravín, batožiny, palice – opory, bez peňazí a bez náhradných šiat. Žiada odo mňa zanechať svoju sebestačnosť a vložiť sa do jeho rúk so všetkým, čo mám a čím som. Potom on sám vyzdobí môj život ako ozdobnú stuhu vierou, dôverou a vytrvalosťou.

Mám počítať aj s tým, že všetci nebudú disponovaní prijať moju cestu. Na niektorom mieste ma neprijmú ani nevypočujú. Ale láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Vtedy nech ma pri srdci hreje, že Boh ma prijal, vzal si moju podobu, veril a dôveroval mi a všetko vydržal.

Ulrika Spišiaková SCSC
Foto: freepik