P18 očami predsedov konferencií

Milí zasvätení,
chceme vám touto cestou poďakovať za bohatú účasť na  P18–ke a tak zvlášť tiež na podujatí EXPO povolaní, ktoré sa uskutočnilo v sobotu popoludní na prešovskej Hlavnej ulici.

Do prezentácie sa zapojilo 35 ženských a 19 mužských reholí, 4 komunity a hnutia (ako aj 2 sekulárne inštitúty a zástupcovia pro–life a pro–rodinných organizácii; celkovo 74 rozličných skupín).

Bolo to naozaj bohaté, veríme, že mladých sa dotklo naše svedectvo, že mali aj takto možnosť viac nás poznať a zakúsiť živý kontakt s rôznymi charizmami Cirkvi, čo môže byť pre nich povzbudením v hľadaní ich odpovede na Božie volania. Ešte raz veľká vďaka všetkým – tým, ktorí ste prišli aj tým, ktorí ste sprevádzali toto podujatie svojou modlitbou.

Nech Pán odmení každú námahu v podobe nových duchovných povolaní!

So srdečným pozdravom
sr. Jana Kurkinová FMA a P. Václav Hypius CSsR

Foto: Kaťa Berešová FMA