Pallotíni ponúkajú exercície Lectio divina on-line

Českí pallotíni organizujú exercície Lectio divina on-line, ktoré sa budú konať od 17. 5. (nedeľa večer) do 23. 5. 2020 (sobota večer). Úvody do modlitby budú vysielať cez kanál youtube: Lectio divina.

Tieto exercície budú na tému Stretnutie Vzkrieseného s učeníkmi (Peter a Ján, Mária Magdaléna, Tomáš, Kleofáš, ktorí boli svedkami Kristovho zmrtvýchvstania).

V on-line duchovných cvičeniach ponúkajú taktiež možnosť individuálneho sprevádzania a to telefonicky, alebo cez aplikácie WhatsApp, Viber, Skype a pod.

Počas duchovných cvičení sa dodržiava silencium. Je to vôbec možné prežívať exercície na internete doma alebo v komunite? Organizátori sa doteraz vždy snažili zabezpečiť exercitantom dobré prostredie, ktoré napomáha kvalitne prežiť duchovné cvičenia. Vždy je to ale na účastníkoch, na ich rozhodnutí „ísť na púšť“. Tak to bude aj v prípade exercícií on-line. Pre niekoho to bude jednoduchšie, napríklad preto, že žijú sami. V rehoľných komunitách sa tiež dá dohodnúť, aby mali účastníci možnosť prežiť hlboké mlčanie. Pre iných, napríklad v rodine, to bude takmer nemožné. To však neznamená, že tieto osoby sa duchovných cvičení nemôžu zúčastniť – môžu, podľa svojích možností a vynaliezavosti prežiť tento čas s ostatnými exercitantmi. Tieto exercície budú dostupné pre verejnosť, organizátori teda predpokladajú, že takýchto účastníkov bude väčšina. „Verím, že Božie slovo bude prehovárať k našim srdciam s celou svojou silou. Pán predsa pozná naše rozpoloženie, tak ako poznal úzkosť a strach svojich učeníkov po svojej smrti. On vstal z mŕtvych a chce sa s nami stretnúť. Kým je aj v nás túžba po stretnutí, tak sa ozaj uskutoční,“ povzbudil k účasti na týchto on-line duchovných cvičeniach za celý tím exercícií on-line v ČR pallotín P. Tomasz Kazański.

Prihlášky
Pozvánka video

www.lectiodivina.cz

-fc-
Foto: freelyphotos