Pallotíni stavajú v rwandskom Kibeho kaplnku ustavičnej adorácie

Od 13. do 15. júla na pozvanie Misijného sekretariátu pallotínov navštívil farnosť Dlhé diely páter Zbigniew Pawlowski SAC, rektor Svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Kibeho v Rwande.

Kibeho je známe ako miesto posledných Cirkvou uznaných zjavení Panny Márie na svete. Zjavenia v Kibeho trvali od 28. novembra 1981 do 28. novembra 1989 a Panna Mária vo svojom posolstve vyzývala na obrátenie. Upozorňovala, že svet sa nachádza vo veľmi zlom stave a rúti sa do záhuby. Počas jedného zo zjavení plakala a ukázala vizionárkam tragické udalosti, ktoré zasiahli túto krajinu neskôr v roku 1994 v podobe genocídy medzi kmeňmi Hutuov a Tutsiov.

Pátra Zbigniewa sprevádzal miestny diecézny kňaz Jean de Dieu Felix Kayiranga, ktorý je zodpovedný za projekt Adopcia srdca v jednej z rwandských farností.

V piatok 14. júla po svätej omši v Kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých dieloch sa misionári stretli s veriacimi a priblížili im svoje pôsobenie a život v Rwande. Páter Pawlowski zároveň predstavil projekt Dvanásť hviezd modlitby za pokoj. V jeho rámci bude koncom kalendárneho roka v Kibeho inštalovaná „jedna Hviezda“ – oltár večnej adorácie a modlitby za mier vo svete. V súčasnosti hľadajú prostriedky, ktoré by im umožnili vystavať kaplnku ustavičnej adorácie, v ktorej bude oltár umiestnený. Tento oltár mohli veriaci zo Slovenska vidieť v októbri minulého roku v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi.

Zdroj: TK KBS, Dariusz Latuzsek
-fc-