Pápež augustiniánom: Ste remeselníkmi jednoty a spoločenstva v službe mieru

„Nech ste kdekoľvek, ste znamením Kráľovstva svojou blízkosťou ľuďom, ku ktorým ste poslaní.“ Aj týmito slovami privítal pápež František členov rehole Augustiniánov Nanebovzatia Panny Márie, ktorých prijal vo Vatikáne vo štvrtok 22. júna. V Ríme sa kongregácia stretla pri príležitosti 34. generálnej kapituly s témou „«Priblížilo sa Božie kráľovstvo» (Mk 1, 15). Žiť a ohlasovať nádej evanjelia”.

Rehoľu, nazývanú aj „Asuncionisti“ (Assunzionisti), založil ctihodný Emmanuel d’Alzon v duchu myšlienky sv. Augustína Adveniat Regnum tuum (Príď kráľovstvo tvoje). Ako pápež uviedol, „jedným z hlavných poslaní apoštolského rehoľného života je konkrétne prejavovať v každodennom živote blízkosť kráľovstva“, a to cez skutky, ktoré konajú. V tejto súvislosti pripomenul pápež dve úspešné diela tejto kongregácie:

„Rád by som spomenul obzvlášť dva úspechy vašej kongregácie, ktoré sú stabilné a stále živé: apoštolát pútí, počnúc Národnou púťou do Lúrd, ktorej zápal ste rozšírili do vzdialených krajín, až do Latinskej Ameriky: ako dieťa si to pamätám (…) a angažovanosť v médiách, ktorú dnes rozvíjate na všetkých kontinentoch pre rôznorodú verejnosť, dokonca aj vzdialenú od Cirkvi.(…) A vaša Misiu na Východe. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v tejto misii na Blízkom východe, kde je ohrozený stav kresťanov, a vo východnej Európe, kde vojna na Ukrajine ohrozuje občiansku a náboženskú rovnováhu v regióne.“

Pápež František vyjadril aj poďakovanie kongregácii za dialóg s inými cirkvami:

„Chcel by som tiež vyjadriť vďačnosť Svätej stolice za vašu vernú angažovanosť pre malú Katolícku cirkev byzantského obradu v Bulharsku, ktorá sa na vás spolieha. Vaša dlhoročná skúsenosť s dialógom s pravoslávím, ako aj s islamom a judaizmom je pre Cirkev vzácna; nech vás dnes viac ako kedykoľvek predtým urobí remeselníkmi jednoty a spoločenstva v službe mieru.“

(Viac sa dozviete na Vatican News.) 

Miroslava Holubíková – Vatikán
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra