Pápež František: Kontemplatívne kláštory matersky podporujú život Cirkvi

Pri liturgickej spomienke Obetovania Panny Márie sa v Cirkvi tradične slávi Deň klauzúrnych sestier. V deň označovaný latinským názvom „Pro orantibus“ – za osoby, ktoré zasvätili život modlitbe – si Cirkev zvlášť uvedomuje úlohu kontemplatívnych rehoľníčok, klauzúrnych mníšok a pamätá na ich kláštory, ktoré sú v osobitnej núdzi.

Pápež František pri tejto príležitosti v pondelok 21. novembra rozoslal cez sociálnu sieť tento odkaz: „Kontemplatívne kláštory v modlitbovom tichu a v skrytej obete matersky podporujú život Cirkvi.“ Pripomeňme, že Deň „Pro orantibus“ má už takmer 70-ročnú tradíciu. Založil ho pápež Pius XII. v roku 1953.

Zdroj: Vatican News
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra