Pápež František ocenil úlohu Patristického inštitútu Augustinianum pri 50. jubileu

Návrat k cirkevným otcom je podmienkou realizácie II. vatikánskeho koncilu, pripomenul pápež František pri 50. výročí založenia Patristického inštitútu Augustinianum v Ríme, keď sa v sobotu 16. februára prijal jeho akademickú komunitu na osobitnej audiencii.

S vyše dvoma stovkami učiteľov a študentov pod vedením prezidenta Patristického inštitútu Augustinianum pátra Giuseppeho Carusa sa Svätý Otec stretol v Klementínskej sále. Jubilujúce vzdelávacie dielo Rádu augustiniánov, ktoré sídli v tesnom susedstve Vatikánskeho námestia za ľavou kolonádou, predstavil Svätému Otcovi generálny prior rádu páter Alejandro Moral Antón, ktorý spomenul aj počiatky rehoľného vzdelávacieho strediska zameraného na štúdium patristiky už od 15. storočia.

Inštitút Augustinianum, ktorý je súčasťou Pápežskej Lateránskej univerzity, sa špecializuje sa na patristickú teológiu, čiže skúma obdobie cirkevných otcov prvých storočí kresťanstva. Založený bol vo februári 1969.

Medzi emeritnými profesormi, ktorí vtlačili škole svoju osobnú pečať, pripomenul Svätý Otec prof. Mariu Graziu Mara, ktorá, ako poznamenal, „ešte i dnes vo veku 95 rokov publikuje a katechizuje deti“. Pápež rovnako spomenul aj jedného zo zakladateľov inštitútu, kardinála Prospera Grecha, člena Rádu sv. Augustína pôvodom z Malty.

Návrat k cirkevným otcom umožňuje pokoncilovú obnovu

Prítomným učiteľom a študentom pápež František pri príležitosti slávenia polstoročnice zdôraznil úlohu ich akademického inštitútu v duchu II. vatikánskeho koncilu:

„Ako depozit veľkej augustiniánskej «školy», charakteristickej svojím skúmaním múdrosti, bolo Augustinianum založené, aby pomohlo uchovať a odovzdávať bohatstvo katolíckej tradície, najmä tradíciu otcov. Tento prínos je pre Cirkev nevyhnutný. Je to tak stále, ale zvlášť v našej dobe, ako uviedol sv. Pavol VI. v inauguračnom prejave Inštitútu:

«Návrat k cirkevným otcom je súčasťou toho návratu ku kresťanským počiatkom, bez ktorého by nebolo možné uskutočniť biblickú obnovu, liturgickú reformu a nový teologický výskum požadovaný Druhým vatikánskym ekumenickým koncilom» (4. mája 1970).

A svätý Ján Pavol II., pri návšteve Inštitútu v roku 1982, potvrdil túto zverenú úlohu, keď okrem iného povedal, že «vstúpiť do školy otcov znamená učiť sa lepšie poznať Krista a lepšie poznať človeka», a že «toto poznanie nesmierne [pomáha] Cirkvi v jej poslaní» (7. mája 1982)“. 

Radosť z pravdy ako škola svätého Augustína

Pápež vedenie Patristického inštitútu povzbudil k vernosti svojim koreňom a úlohe vyučovať hodnoty intelektuálne, duchovné i morálne. Citoval pritom úvodné slová nedávno vydanej Apoštolskej konštitúcie Veritatis gaudium o univerzitách a cirkevných fakultách:

Radosť z pravdy vyjadruje pálčivú túžbu, ktorá znepokojuje srdce každého človeka, pokým sa nestretne s Božím svetlom, neprebýva v ňom a nedelí sa oň so všetkými ľuďmi (č. 1).“

Svätý Otec k tomu dodal: „Je tu evidentná ozvena svätého Augustína. On vskutku spoznal a vyjadril v najvyššom stupni nepokoj ľudského srdca, kým nenájde odpočinok v Bohu, ktorý nám v Ježišovi Kristovi zjavuje najhlbšiu pravdu o našom živote a našom konečnom osude.“

K jubileu Patristického inštitútu Augustinianum Svätý Otec na záver zablahoželal celej akademickej komunite s uistením o svojich modlitbách na príhovor sv. Augustína a sv. Moniky.

Zdroj: Vatican News, mh, jb