Pápež František zaslal videoposolstvo zasväteným do Madridu

„Mojou veľkou obavou je to, že mladí stratia korene. O toto sa obávam. Možno prácou pre dnešok je pripravovať cestu, aby bolo vidieť to, čo  hlásal Joel: «vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia» (2,28).“ Toto sú slová pápeža Františka z videoposolstva, ktoré zaslal do Madridu pri príležitosti španielskeho národného týždňa pre inštitúty zasväteného života. Ide už o jeho 47. ročník a tentokrát jeho téma znie: „Povolal tých, ktorých miloval. Mladí ľudia, rozlišovanie a zasvätený život“.

Medzi účastníkmi štvordňového podujatia, ktoré sa začalo včera, sú aj sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života arcibiskup José Rodríguez Carballo OFM, domáci madridský arcibiskup kardinál Carlos Osoro Sierra, kardinál Óscar Rodríguez Maradiaga SDB a brat Alois z Komunity Taizé.

Ako pápež František poznamenáva vo svojom videoposolstve, v pozadí stretnutia rezonuje skutočnosť nedostatku duchovných povolaní. Aj napriek tomu Svätý Otec zdôrazňuje: „nemôžeme sa zastaviť pri tomto horekovaní a oplakávaní slávy minulosti s hudbou v pozadí, keďže nám Pán hovorí: Pozeraj vpred a hľaď na to, čo máš konať“.

Ako uviedol Svätý Otec,  potrebné je hľadať „spôsoby k vytváraniu ciest, aby Pán mohol hovoriť, aby Pán mohol povolávať“. Netreba „robiť volebnú kampaň, ani kampane reklamného typu, pretože Božie volanie nie je súčasťou marketingových modelov. Je to niečo celkom iné. Preto, naberte odvahu a choďte vpred!“, vyzval Svätý Otec zasvätené osoby a dodal povzbudenie: „Ešte je čas na záchranu koreňov a máme tiež čas na to, aby sme týmto mužom a ženám pomohli snívať, aby potom dali mladým schopnosť prorokovať“.

Odvolávajúc sa na poslednú knihu sociológa Zygmunta Baumana, Svätý Otec v posolstve poukázal na to, ako mladých poznačuje tzv. tekutá spoločnosť, čoho prejavom je strata koreňov. V tejto súvislosti pápež zdôraznil nevyhnutnosť dialógu medzi mladými a staršími ľuďmi, keď povedal: „Dnes je viac než kedykoľvek predtým potrebné, aby mladí viedli dialóg so starými ľuďmi“. „Dialóg medzi starými rodičmi a vnukmi je medzigeneračný dialóg na vysokej úrovni. Máme ešte čas, nestrácajme ho“.

Pápež František vo videoposolstve do Madridu zároveň vyzýva zasvätené osoby k nachádzaniu „spôsobov ako načúvať obavám mladých a aj obavám starších ľudí: dajte ich dokopy a všetko pôjde dobre“, ubezpečuje Svätý Otec.

Svoje videoposolstvo účastníkom španielskeho národného týždňa pre inštitúty zasväteného života pápež zakončil slovami: „Pokiaľ ide o počet povolaní, nech rozhodne Pán. My robme to, o čo nás požiadal: modliť sa a svedčiť“.

Zdroj: RV

-msk-