Pápež klaretiánkam: Mať postoj Márie, ktorá ukazuje na Ježiša

„V biblickom príbehu učeníkov z Emauz môžeme rozpoznať hlavné prvky synodálneho procesu, ktorý prežívame v Cirkvi: stretnutie, účasť, dialóg, spoločenstvo, poslanie. A to je to, čo chcete žiť a ponúkať aj vy.“ Takto sa prihovoril Svätý Otec František Misionárkam klaretiánkam od Nepoškvrnenej Panny Márie (Religiose di Maria Immacolata Missionarie Claretiane), ktoré prijal v pondelok 24. júla vo Vatikáne pri príležitosti ich generálnej kapituly. V príhovore im zdôraznil tri znaky ich charizmy.

Pápež František štyridsiatke rehoľníčok v úvode poďakoval za cestu, po ktorej kráčajú a ich spôsob služby ohlasovania evanjelia. Ďalej im hovoril o troch charakteristikách ich kongregácie:

„Tri veci: ste mariánske, misionárske a klaretiánske. Ste mariánske, sprevádza vás Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ukazuje vám na Najsvätejšie Srdce svojho Syna a hovorí vám: «Urobte všetko, čo vám povie»  (Jn 2, 5). Je to zaujímavé: postoj Máriinej duše je vždy takýto: ukazovať na Ježiša. (…) Ako misionárky nesiete Ježišovo posolstvo všade, kam ste poslané, s Máriinou dôverou a nehou, stelesňujúc Pánove slová a gestá, aby ste vo svete sprítomnili jeho Kráľovstvo lásky.  A ste tiež klaretiánky, dcéry Antona Mária Klareta; svätého pastiera, misionára a zakladateľa, ktorý sa za vás prihovára a je pre vás vzorom, na ktorý môžete vždy pozerať, aby ste sa naučili pestovať synovský vzťah k Márii, nadšenie pre evanjelizáciu a misionársku odvahu.“

V závere príhovoru Svätý Otec prítomné rehoľné sestry pozval, aby „neustále prehlbovali tieto svoje charizmatické korene“, ktoré ich identifikujú, pretože je to dedičstvo, ktoré sú „povolané odovzdávať ľuďom okolo seba, a „infikovať“ ich radosťou z evanjelia“.

Článok si môžete dočítať TU.

Miroslava Holubíková – Vatikán
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra

Zdroj: Vatican News