Pápež na Námestí sv. Petra ocenil 85-ročnú misionárku v Afrike

Na záver generálnej audiencie v stredu 27. marca Svätý Otec odovzdal čestné ocenenie 85-ročnej rehoľnej sestre Márii Concette Esu, ktorá zasvätila celý život misijnej službe v Kongu a ako pôrodníčka pomohla na svet 30 tisíc deťom.

Sestra Maria Concetta Esu v roku 1959 ako členka rehoľného inštitútu Dcér sv. Jozefa opustila rodnú Sardíniu, aby ako misionárka pracovala vo vidieckych oblastiach vtedajšieho Belgického Konga, v dnešnej Konžskej demokratickej republike. Ako ošetrovateľka so špecializáciou na tropické choroby sa neskôr stala pôrodníčkou. Počas 60 rokov asistovala pri pôrodoch 33 777 detí. Tam, kde pôsobila, ju oslovujú „Mamma Maria“.

Pápež František sa so sestrou Mariou Concettou osobne stretol už v roku 2015 pri svojej návšteve Stredoafrickej republiky, keď verejne spomenul jej ľudské a kresťanské svedectvo a zdôraznil rozmer materstva v rehoľnom povolaní. Pred zaplneným Námestím sv. Petra sa jej dnes pápež František prihovoril týmito slovami:

„Drahá sestra, v mojom mene i v mene Cirkvi ti venujem vyznamenanie. Je to znak našej lásky a nášho „ďakujem“ za všetku prácu, ktorú si vykonala uprostred afrických bratov a sestier, v službe života, detí, matiek a rodín.

Týmto gestom určeným tebe, chcem tiež vyjadriť moje uznanie aj všetkým misionárom a misionárkam, kňazom, rehoľníkom a laikom, ktorí zasievajú semeno Božieho kráľovstva v každom kúte sveta. Vaša práca, drahí misionári a misionárky, je veľká. „Spaľujete“ svoj život rozsievaním Božieho slova vaším svedectvom… A v tomto svete nie ste predmetom správ. Nestávate sa správou v novinách.

Kardinál Hummes, ktorý je v rámci brazílskeho biskupského zboru poverený zodpovednosťou za celú Amazóniu, chodieva často navštevovať amazónske dediny. A zakaždým, keď tam príde – on sám mi o tom rozprával -, zájde na cintorín navštíviť hroby misionárov. Toľkí zomreli mladí na choroby, proti ktorým nemali protilátky. A on mi povedal: „Títo všetci si zaslúžia byť svätorečení“, pretože „spálili“ svoj život v službe.

Drahí bratia a sestry, sestra Maria Concetta sa po povinnostiach, ktoré má v týchto dňoch [v Ríme] vráti do Afriky. Sprevádzajme ju modlitbou. A jej príklad nech nám všetkým pomôže žiť Evanjelium tam, kde sme. Vďaka, sestra! Nech ťa Pán žehná a Matka Božia ochraňuje.“

Zdroj: Vatican News, jb
Foto: southworld.net