Pápež: Nech kultúrne dedičstvo kláštorov slúži na šírenie dobra

Pozor na podvodníkov, správa nehnuteľností kláštorov musí byť svedectvom dobra, solidarity a prijatia. O tom píše pápež František v posolstve účastníkom seminára o spravovaní kultúrneho dedičstva komunít zasväteného života.

Podujatie v dňoch 4. a 5. mája organizujú v Ríme dva vatikánske úrady: Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života a Pápežská rada pre kultúru. Na organizácii seminára s názvom: „Charizma a kreatívnosť. Katalogizácia, spravovanie a inovatívne projekty kultúrneho dedičstva komunít zasväteného života“ spolupracujú aj Konferencia biskupov Talianska, Pápežská univerzita Gregoriana, Bolonská univerzita, medzinárodnú únie generálnych predstavených mužských i ženských reholí a Sekretariát pomoci ženským mníšskym rádom.

„Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života boli a sú šíriteľmi umenia a kultúry v službe viery, správcami veľmi významnej časti kultúrneho dedičstva Cirkvi a ľudstva: archívov, kníh, umeleckých a liturgických diel i samotných budov“, píše v posolstve Svätý Otec. Odvolávajúc sa na svoj odkaz pri príležitosti prvého seminára tohto druhu, ktorý sa uskutočnil v roku 2014, pápež zdôrazňuje:

„Vernosť zakladajúcej charizme a z nej vyplývajúce duchovné dedičstvo spolu s cieľmi vlastnými každému inštitútu zostávajú hlavným kritériom hodnotenia správy, riadenia a všetkých zásahov v inštitútoch na akejkoľvek úrovni.“

V dôsledku poklesu počtov zasvätených osôb, finančnej krízy, nákladnej údržby i potreby financií na starostlivosť o starších a chorých členov komunít, sa mnohé rehole uchyľujú k predaju súčastí kultúrneho dedičstva. Pápež však varuje pred eventuálnymi podvodníkmi:

„Predaj tohto dedičstva je obzvlášť citlivá a zložitá téma, ktorá môže prilákať nečestné záujmy nepoctivých jednotlivcov a byť príležitosťou na pohoršenie veriacich: preto je nevyhnutné konať s veľkou obozretnosťou a opatrnosťou a tiež vytvoriť inštitucionálne štruktúry, ktoré by sprevádzali menej disponované komunity.“

Vzájomná podpora a výmena skúseností pri neľahkom riadení a spravovaní kultúrneho dedičstva reholí je cieľom spomínaného seminára. Cirkev má za úlohu šíriť ekonomiku kultúry, solidarity a prijatia, konštatuje pápež: 

„Cirkev, a teda aj všetky spoločenstvá, ktoré ju tvoria, môžu aj prostredníctvom používania nehnuteľností vydávať dobré svedectvo a ohlasovať možnosť ekonomiky kultúry, solidarity a prijatia.“

Zdroj: VaticanNews, zk