Pápež o povolaní: Evanjelium je odpoveďou na dnešnú zmätenosť mladých ľudí

V pondelok 22. mája prijal Svätý Otec František vo Vatikáne veľkú skupinu „vokacionistov“ (Famiglia Vocazionista) a hovoril im o potrebe venovať pozornosť mladým ľuďom, ktorí často žijú zo dňa na deň. V príhovore pápež pozval hostí, aby „pomáhali ľuďom v duchovnom rozlišovaní“.

Rodina „vokacionistov“ zahŕňa duchovných otcov, rehoľné sestry a sekulárny inštitút univerzálneho posvätenia. Ich zakladateľom je taliansky rehoľník Giustino Maria Russolillo, ktorého vyhlásil za svätého pápež František 15. mája 2022 počas slávnosti na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Vychádzajúc z príkladu svätca pápež František pri dnešnej audiencii vyzval rodinu vokacionistov, aby „zasievala, pripravovala, dávala rásť a sprevádzala povolania“. Ako pápež zdôraznil, potrebné sú tri spôsoby starostlivosti o povolania: modlitba, ohlasovanie a misia.

Prítomným hosťom pápež položil otázku, či sa modlia za povolania, a vysvetlil, že prostredníctvom modlitby sa stávame „odrazom Otcovej lásky k tým, ktorých stretávame na ceste“. Práve takýmto spôsobom človek ponúka „prvú službu povolaniam“, najmä pri pohľade na mladých ľudí, ktorých môže „priťahovať rozhodnutie vnútorne sa darovať Bohu“. A dodal:

„Povolania, najmä tie s osobitným zasvätením, sa často rodia týmto spôsobom, v kontakte s kňazom alebo rehoľnou sestrou, ktorí prejavujú krásnu ľudskosť, pokoj srdca, neprekonateľnú radosť, láskavé a ústretové črty. A takými nás robí práve modlitba. Nezanedbávajme ju! Intenzívne sa modlime za povolania.“

„Modlitbu sprevádza ohlasovanie Pána“ pokračoval Svätý Otec vo svojom príhovore, pričom zdôraznil, že ohlasovanie „je dôležitým aspektom, ktorý má v sebe vyučovanie katechézy“. Ako vysvetlil, „dnes, tvárou v tvár zmätenosti ľudí, najmä mladých, ktorí sa často ocitajú v živote zo dňa na deň, je potrebné vrátiť sa k ohlasovaniu slova“. Pápež uviedol, že takto sa jednoduchým a zanieteným spôsobom sprostredkúva obsah viery:

„V Cirkvi je potrebné, aby sa energia nášho apoštolátu zamerala predovšetkým na stretnutie a počúvanie, na sprevádzanie pri rozlišovaní. Toto vám odporúčam: oslovte každého s radosťou evanjelia, pomáhajte ľuďom v duchovnom rozlišovaní, venujte sa evanjelizácii!“

Napokon pápež František hovoril o misionárskom duchu, ktorý sa má „neustále obnovovať“. V tejto súvislosti pápež vysvetlil, že misia sa uskutočňuje tým, keď sa „človek stáva schopným prijímať, počúvať, byť nablízku. A príhovor ukončil slovami žičenia:

„Prajem vám, aby ste boli vždy otvoreným priestorom pre prijímanie ľudí a starostlivosť o povolania; miestom modlitby a rozlišovania pre tých, ktorí hľadajú; miestom útechy pre tých, ktorí sú zranení. Staňte sa „dielňou Ducha“, kde tí, ktorí vstúpia, môžu zakúsiť skúsenosť, že ich formuje božský remeselník, ktorým je Duch Svätý.“

Zdroj: VaticanNews, mh
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra