Pápež Orionovskej rodine: Láska v rodine a komunite je „skúška ohňom“

V sobotu 25. júna prijal pápež František členov Orionovskej duchovnej rodiny pri 150. výročí narodenia jej zakladateľa sv. Luigiho Orioneho, známeho v Taliansku ako don Orione. Rehoľníkov, rehoľníčky i laikov povzbudil k vydávaniu evanjeliového svedectva harmonickými vzájomnými vzťahmi v rodinách a komunitách.

Na stretnutie v Klementínskej sále prišiel tentoraz  Svätý Otec bez vozíka, opierajúc sa o palicu. Osobitne pozdravil prítomných rehoľníkov z kongregácie Synov Božej Prozreteľnosti, ktorí majú v tomto čase generálnu kapitulu, pri ktorej si za motto zvolili slová svojho zakladateľa: „Prežehnajme sa a s dôverou sa vrhnime do ohňa nových čias pre dobro ľudí“.

Práve na slová o ohni reagoval pápež vo svojom príhovore, keď citoval Ježišove slová: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ (Lk 12,49). Orionovskú rodinu pápež František vyzval v prvom rade dbať o bratské vzťahy v rodine a v komunite:

„Svedectvo lásky v rehoľnom spoločenstve a v rodine je potvrdením evanjeliového ohlasovania, je to „skúška ohňom“. «Komunita, ktorá je krásna, silná» – to sú slová dona Orioneho – «a v ktorej je plná zhoda sŕdc a pokoj, nemôže nebyť milá, príťažlivá a na povzbudenie pre všetkých“ (Listy I, 418). A stáva sa atraktívnou aj pre nové povolania.“

Zdroj: Vatican News, jb