Pápež prijal biskupov a rehoľníkov z Madagaskaru

Svätý Otec vo štvrtok 26. októbra prijal na osobitnej audiencii biskupov Madagaskaru, ktorí sú vo Vatikáne na návšteve Ad limina a neskôr sa stretol i s madagaskarskými kňazmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacimi vo Večnom meste. V príhovore im zdôraznil dôležitosť vydávania svedectva jednoty.

Pápež madagaskarským zasväteným: Svedectvo jednoty

Pri stretnutí so zhruba 230-člennou skupinou madagaskarských kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok pôsobiacich v Ríme, pápež v príhovore kládol dôraz na svedectvo jednoty. Privítal ich aj týmito slovami:

 „Plodnosť vašej misie v skutočnosti závisí aj od jednoty, ktorú pestujete medzi sebou a s vašimi duchovnými pastiermi. Toto je veľmi dôležité: jednota. Je to svedectvo, ktoré ste pozvaní priniesť do našich spoločností. Náš svet potrebuje jednotu, je to doba, keď všetci potrebujeme jednotu, potrebujeme zmierenie, spoločenstvo a Cirkev je domom spoločenstva.“

Svätý Otec upozornil aj na nebezpečenstvo klebetenia a egoizmu, ktoré jednotu narúšajú:

„Dnes sme v našich spoločnostiach, a žiaľ, niekedy aj v Cirkvi, svedkami presadzovania osobných záujmov. Veľa sa rozpráva, klebetenie je na dennom poriadku; prosím, neupadajte do klebetenia, vždy o sebe navzájom hovorte v dobrom, pretože klebetenie je zbraňou nejednoty. Sledovanie vlastných záujmov, tento „vírus egoizmu“, ohrozuje pokojné spolužitie medzi národmi, ako aj medzi synmi a dcérami tej istej krajiny. Zoči-voči tejto situácii je vaša osobná a komunitná skúsenosť zasvätenia sa Kristovi dôkazom, že život sa dá žiť odlišne vo svetle evanjelia, ktoré daruje skutočnú radosť.“

Pápež prítomných Madagaskarčanov napokon vyzval budovať duchovnú rodinu naplnenú vzájomnou úctou:

„Vyzývam vás, aby ste vytvorili veľkú duchovnú rodinu, v ktorej sa budete navzájom rešpektovať, milovať a podporovať. Takto sa môžete stať znamením nádeje pre vaše partikulárne cirkvi i pre Madagaskar, ktorí od vás veľa očakávajú.“

Na záver Svätý Otec zveril kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky z Madagaskaru Panne Márii, aby im uprostred zmien tejto doby pomáhala „verne si zachovávať svoju identitu kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok“.

(krátené)

Zdroj: Vatican News, mh, zk
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra