Pápež rehoľníčkam z „Talitha Kum“: Bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi mocou Ducha Svätého

Svätý Otec vo štvrtok 23. mája zaslal posolstvo účastníčkam generálneho zhromaždenia celosvetovej siete „Talitha Kum“, aby ocenil ich „angažovanosť v boji proti obchodovaniu s ľuďmi“. Medzinárodná sieť, ktorú tvorí viac ako 3 000 zasvätených žien z rôznych komunít z celého sveta vrátane Slovenska, slávi 15. rokov svojej služby. Ako píše pápež, „obchodovanie s ľuďmi je jedna z najstrašnejších metiel našej doby“.

„Obchodovanie s ľuďmi je systémové zlo, a preto ho môžeme a musíme odstrániť prostredníctvom systematického viacúrovňového prístupu.“ Týmito slovami začína Svätý Otec František posolstvo, ktoré zaslal spomínanému združeniu, pričom pripomína smutnú skutočnosť, že tento fenomén ešte viac „posilňujú vojny a konflikty, ťaží z dôsledkov zmeny klímy, sociálno-ekonomických nerovností a využíva zraniteľnosť ľudí nútených migrovať“.

Pápež v texte upozorňuje, že obchodovanie s ľuďmi „nikoho nerešpektuje, nepozerá sa do tvárí“ a nemá „morálne zábrany“, takže si neustále „hľadá nové spôsoby“. Petrov nástupca však rehoľníčky povzbudzuje, aby sa „nenechali odradiť“: „S mocou Ducha Ježiša Krista a obetavosťou mnohých ľudí sa nám ho môže podariť odstrániť“.

Článok si môžete dočítať TU.

Zdroj: Miroslava Holubíková – Vatican News
Foto: Talitha Kum