Pápež rehoľníkom Brazílie: Hľaďte do budúcnosti s nádejou

Usilujte sa prorocky ohlasovať evanjelium a hľaďte do budúcnosti s nádejou – vyzýva pápež František zasvätené osoby Brazílie. Píše tak vo svojom posolstve na kongres usporiadaný pri príležitosti 70. výročia vzniku Konferencie rehoľníkov Brazílie.

„Som vďačný za nesmierny dar povolania k zasvätenému životu, ktorý vo svojich najrozmanitejších charizmách obohacuje cirkevné spoločenstvo a výrazne prispieva k misii Cirkvi na celom svete“, píše Svätý Otec.

Zasväteným osobám pápež pripomína, že „dar povolania si treba každý deň strážiť a pestovať, aby prinášal dobré ovocie“. Preto zasväteným kladie na srdce Ježišovo odporúčanie „Zostaňte v mojej láske“ (Jn 15, 9) adresované apoštolom počas Poslednej večere, ktoré je mottom kongresu. „Na to, aby sme dobre prežívali Božie povolanie, je skutočne potrebné zotrvávať v jeho láske prostredníctvom neustáleho dialógu s Ježišom v každodennej modlitbe a prostredníctvom vernosti sľubom“, píše Svätý Otec.

Článok si môžete dočítať na Vatican News.

Zuzana Klimanová – Vatican News
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra