Pápež Školským sestrám: Dosvedčujte evanjeliovú solidaritu

„Bez skutočnej chudoby niet rehoľného života“, skonštatoval pápež František pri stretnutí s účastníčkami 25. generálnej kapituly Školských sestier Notre Dame (School sisters of Notre Dame), ktoré prijal v pondelok 13. novembra na audiencii vo Vatikáne.

Téma ich generálnej kapituly znie: „Byť prorockými svedkami pre univerzálne spoločenstvo“.

Ako pripomenul Svätý Otec, zakladateľkou kongregácie je bl. Terézia od Ježiša Gerhardingerová (1797 – 1879), ktorá svoj život obetovala výchove a vzdelávaniu mladých. Jej pedagogika bola integrálna: okrem intelektuálnej formácie zahŕňala aj starostlivosť o ducha a formáciu srdca k súcitu.

Pápež v príhovore zdôraznil chudobu ako kotvu a strážkyňu zasväteného života:

„Blahoslavená Terézia založila kongregáciu na Eucharistii, zakotvila ju v chudobe a zasvätila ju Panne Márii. Toto zakotvenie v chudobe sa mi páči. Bez skutočnej chudoby niet rehoľného života. Chudoba je to, čo ukotvuje zasvätený život. Nie je to len cnosť, to nie, je to strážkyňa. Nezabúdajte na to.“

Vaša charizma „viesť všetkých k jednote, pre ktorú bol Kristus poslaný“ vychádza z Ježišovej túžby po jednote medzi všetkými, ktorí v neho veria (porov. Jn 17, 11)“, pripomenul rehoľníčkam pápež.

Článok si môžete odčítať na Vatican News.

Zuzana Klimanová – Vatikán
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra