Pápežská saleziánska univerzita udelila čestný doktorát Federicovi Lombardimu

Pápežská saleziánska univerzita udelila čestný doktorát v odbore sociálnej komunikácie pátrovi Federicovi Lombardimu SJ, riaditeľovi Tlačového strediska Svätej stolice v rámci stretnutia, konaného 14.novembra na pôde Salesiany, s názvom: „Prehodnotenie komunikácie. Teória, techniky a didaktiky“.

Počas slávnostnej ceremónie udeľovania doktorátu vystúpil Angel Fernandez Artime, hlavný predstavený saleziánov, Domenico Pompili, vedúci oddelenia pre sociálnu komunikáciu pri Konferencii biskupov Talianska, Antonio Spadaro, riaditeľ jezuitského časopisu Civiltà Cattolica a Cosimo Alvati z Fakulty vied sociálnej komunikácie Pápežskej saleziánskej univerzity. Páter Lombardi vo svojom lectio magistralis predstavil svojich takmer „25 rokov v službe sociálnej komunikácie s tromi pápežmi“. Pápežská saleziánska univerzita v tomto roku slávi rovnaký počet rokov od svojho založenia.

Páter Lombardi zhrnul svoju skúsenosť v službe Svätej stolici v oblasti sociálnej komunikácie do nasledujúcich slov: „Komunikovať pre spájanie je moje prvé posolstvo, ktoré vám chcem odovzdať dnes večer. (…) Chápať a uchovávať hodnotu rozmanitosti kultúr, ktorá sa vyjadruje zvláštnym spôsobom v
rozmanitosti jazykov, je môj druhý odkaz, s ktorým sa hneď spája tretí, úzko súvisiaci, ktorý sústreďuje pozornosť na menšiny a oblasti chudobné na technické a ekonomické možnosti, čo sa odráža aj v oblasti sociálnej komunikácie. ‚Pamätaj na chudobných‘ – povedal kardinál Hummes kardinálovi Bergogliovi, keď bol zvolený za pápeža.“

Štvrtý odkaz sformuloval hovorca Vatikánu do slov: „Nezabudnite, že ak máme čisté svedomie, a ak hľadáme objektívne pravdu, môžeme obstáť v akejkoľvek situácii. (…) Služba Cirkvi a milovanému pápežovi môže byť motiváciou robiť spoločne – a nástojím na tom, že spoločne ako komunita, aj veľké podniky v komunikácii. To je piaty odkaz.“ V šiestom bode páter Lombardi tvrdí: „Pre porozumenie a ozajstné komunikovanie najhlbšieho posolstva, ktoré nám nejaký človek môže odovzdať, je potrebné milovať, veľmi ho milovať. (…) Tu je siedmy odkaz: byť pripravení, v solidarite so spoločenstvom Cirkvi, platiť neraz bolestivú cenu za rast v pravde.“

„Musíme považovať za normálne – stále normálnejšie – byť schopní čestne vziať do úvahy administratívne a právne otázky našich inštitúcií. To je súčasťou dôveryhodnosti Cirkvi“ – uvádza sa v ôsmom bode. „A toto je deviaty odkaz, ktorý mi diktuje moja skúsenosť ako komunikátora: prežívať a uchovávať špecifickú povahu toho, že sme Cirkvou na ceste, a sprostredkovať to tak, aby to by mohlo byť zdieľané, ale nie skresľované.“ (…) „Stručne povedané, poslanie Cirkvi a komunikácia sú od prirodzenosti úzko spojené od samého počiatku. Musia byť aj dnes také v živote veriaceho komunikátora. Prežívam to veľmi intenzívne počas tohto pontifikátu, ktorý dokázal oživiť diskusiu o mnohých aspektoch nášho života a našej práce. Toto vám nechávam ako desiaty a
posledný odkaz“ – uviedol páter Federico Lombardi vo svojej lectio magistralis pri príležitosti prevzatia čestného doktorátu Pápežskej saleziánskej univerzity.
(Zdroj: RV; jk)